Farmacovigilantie (Phv)

Farmacovigilantie betekent geneesmiddelenbewaking. Het doel van farmacovigilantie is om schadelijke gevolgen van het gebruik van geneesmiddelen te voorkomen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of handelsvergunninghouders zich houden aan de wet- en regelgeving voor farmacovigilantie in Nederland en EU-verband. De regelgeving is op Europees niveau vastgelegd in richtlijnen en verordeningen. De toepassingen van deze eisen zijn uitgewerkt in de de Good Pharmacovigilance Practices (Phv) documenten.