Geneesmiddelenreclame en gunstbetoon

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de regels voor geneesmiddelenreclame. Het doel is ongewenste beïnvloeding voorkomen. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij een goed geneesmiddel krijgen waar ze beter van worden. En niet de arts of de fabrikant.