Onderzoek in laboratoria (GLP)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Beginselen van Goede Laboratorium Praktijk (GLP).

GLP is een kwaliteitssysteem voor de uitvoering van veiligheidsstudies voor geneesmiddelen, diergeneesmiddelen, chemicaliën en gewasbeschermingsmiddelen.