Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMP)

Vanaf 2007 bestaat er een apart gedefinieerde groep geneesmiddelen, namelijk de Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs). Onder de ATMPs vallen producten voor en somatische celtherapie, gentherapie en weefselmanipulatie.

Er gelden specifieke regels voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie ATMPs. Zo zijn er regels vastgelegd voor ATMPs over de markttoelating, het toezicht en de geneesmiddelenbewaking (farmacovigilantie).

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op deze regels. Er zijn 3 mogelijke manieren van een ATMP voor de behandeling van patiënten: