Geavanceerde therapie (ATMP)

Er gelden specifieke regels voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (advanced therapy medicinal products; ATMP's). Zo zijn er regels vastgelegd voor ATMP's over de markttoelating, het toezicht en de geneesmiddelenbewaking (farmacovigilantie). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op deze regels. Er zijn 3 mogelijke toepassingen van een ATMP voor de behandeling van patiënten: