Productie (GMP)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op fabrikanten van geneesmiddelen en werkzame stoffen. Deze fabrikanten van geneesmiddelen en werkzame stoffen voor mensen moeten een vergunning hebben en moeten voldoen aan de Good Manufacturing Practices (GMP). GMP is een internationaal systeem om kwaliteit te borgen. De IGJ handhaaft deze wettelijke verplichting in Nederland.