Hoe wij toezicht houden

Onze inspecteurs kijken of mensen goede en veilige geestelijke gezondheidszorg krijgen. En of de zorg persoonsgericht is. Wij houden op verschillende manieren toezicht. Bijvoorbeeld door zorgaanbieders te bezoeken en gesprekken te voeren met cliënten, naasten of hulpverleners. Daarnaast onderzoeken en beoordelen wij meldingen van zorgaanbieders en burgers.

Wat doet de inspectie?

De inspectie gaat uit van haar wettelijke taak, die in de Gezondheidswet staat. Een team van inspecteurs houdt toezicht op aanbieders van geestelijke gezondheidszorg. Deze zorgaanbieders kunnen erg van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld in grootte: wij kijken naar kleine, middelgrote en grote zorgaanbieders. Ook de vorm en de zwaarte van de zorg variëren. Zorgaanbieders van ggz waarop de inspectie toezicht houdt zijn:

 • psychiatrische afdelingen van (academische) ziekenhuizen
 • vrijgevestigde psychiaters, psychotherapeuten en psychologen
 • verslavingsinstellingen
 • alternatieve praktijken en nieuwe toetreders

Toetsingskader

IGJ bezoekt zorgaanbieders regelmatig onaangekondigd (vanwege corona nu aangekondigd) om te kijken of de zorg goed, veilig en persoonsgericht is. Onze inspecteurs gebruiken tijdens een bezoek het toetsingskader geestelijke gezondheidszorg. In een toetsingskader staan de onderwerpen en normen waar inspecteurs tijdens een inspectiebezoek naar kijken, gebaseerd op wetten, regels en veldnormen. Het toetsingskader voor de ggz bestaat uit drie pijlers:

 1. Persoonsgerichte zorg
 2. Deskundige zorgverlener
 3. Sturen op kwaliteit en veiligheid

Toetsingskader voor nieuwe zorgaanbieders

Nieuwe zorgaanbieders moeten minimaal aan een aantal eisen voldoen uit dit toetsingskader. Deze eisen zijn gemarkeerd in een aparte versie van dit toetsingskader.

Bij wie gaan wij op bezoek?

Wij bezoeken vooral locaties van zorgaanbieders waar risico’s zijn voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg of locaties, die zorg biedt aan kwetsbare groepen. Om in beeld te krijgen waar wij op bezoek gaan, gebruiken wij verschillende informatiebronnen :

 • kwaliteitsrapporten;
 • jaarverslagen maatschappelijke verantwoording van zorgaanbieders;
 • cliënten-, verwanten- en ondernemingsraden;
 • cliëntervaringen;
 • informatie van eerdere inspectiebezoeken;
 • meldingen die de inspectie ontvangt;
 • registraties van maatregelen voor dwang in de zorg;
 • informatie uit de media.

Risicotoezicht

De analyse van deze informatiebronnen kan aanleiding voor ons zijn om de zorgaanbieder te bezoeken. Dit heet risicotoezicht.

Incidententoezicht

Ernstige meldingen door of over een zorgaanbieder noemen wij calamiteiten. Ook calamiteiten kunnen aanleiding zijn voor inspectiebezoek. Dit heet incidententoezicht.

Tijdens een inspectiebezoek

De inspecteurs beoordelen de geboden zorg en behandeling aan cliënten bij zorgaanbieders. Bij (middel)grote zorgaanbieders beoordelen zij de zorg op een locatie of in een team. Inspecteurs toetsen de normen uit het toetsingskader ggz. Zo halen zij betrouwbare feiten op voor een rapport. Op onze website publiceren wij de rapporten over inspectiebezoeken in de ggz.

Wat als de kwaliteit of veiligheid van de zorg onvoldoende is?

De inspectie kan een maatregel opleggen als zij vindt dat de veiligheid en/of de kwaliteit van de zorg onvoldoende is. Of als er door zwakke plekken in de zorg een te groot risico op schade voor cliënten is. De zorg moet veilig en goed zijn én persoonsgericht.