Behandeling van netwerkzorgmeldingen

Jaarlijks ontvangt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ongeveer 10.000 meldingen over incidenten in de gezondheidszorg. Deze meldingen komen van burgers, zorgaanbieders, fabrikanten en andere instanties.

De meeste meldingen die de inspectie ontvangt, gaan over incidenten tijdens de zorg bij één zorgaanbieder. Het kan zijn dat de melding gaat over incidenten tijdens de samenwerking tussen zorgaanbieders. Het gaat dan om zorgaanbieders die gelijktijdig betrokken zijn bij de zorgverlening aan een cliënt. Dit noemt de inspectie ‘netwerkzorgmeldingen’.

De inspectie verwacht van zorgaanbieders dat zij niet alleen oog hebben voor de kwaliteit van de eigen organisatie. Ook de samenwerking met andere zorgaanbieders in zorgnetwerken is van belang. Door goede samenwerking in zorgnetwerken worden de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg verkleind.

Samen leren van incidenten

Wanneer het toch is misgegaan, verwacht de inspectie dat de betrokken zorgaanbieders bereid zijn om met en van elkaar te leren van een incident of calamiteit in een zorgnetwerk. De manier waarop ze dit doen mogen ze zelf bepalen. In de praktijk zien we dat:

  • Zorgaanbieders gezamenlijk onderzoek doen door samen een opdracht te geven aan een externe onderzoeker.
  • De zorgaanbieder die het meest ervaren is in calamiteitenonderzoek het onderzoek uitvoert. De andere partijen werken hier dan aan mee.
  • Iedere zorgaanbieder zelf een onderzoek uitvoert en dit vervolgens bespreekt in een leerbijeenkomst met de andere betrokken zorgaanbieders.

Het uiteindelijke doel van het gezamenlijk leren is dat de samenwerking in het zorgnetwerk verbetert. En daarmee de zorg als geheel beter en veiliger maakt. De inspectie is met branche- en beroepsorganisaties in gesprek over een aanvulling op de Richtlijn Calamiteitenrapportage. Doel is om het gezamenlijk leren van calamiteiten  op te nemen in deze richtlijn. Het gaat dan om calamiteiten waarbij er iets fout is gegaan in de samenwerking tussen meerdere zorgaanbieders.