Behandeling van netwerkzorgmeldingen

Elk jaar ontvangt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ruim 10.000 meldingen over incidenten in de gezondheidszorg. Deze meldingen komen bijvoorbeeld van burgers, zorgaanbieders en fabrikanten.

De meeste meldingen gaan over incidenten tijdens de zorg bij één zorgaanbieder. Soms gaat de melding over een incident tijdens de samenwerking tussen zorgaanbieders. Als het gaat om drie of meer zorgaanbieders die min of meer gelijktijdig betrokken zijn bij de zorgverlening aan een cliënt dan noemen we dit een ‘netwerkzorgmelding’.

Persoonsgerichte zorg vraagt van zorgaanbieders dat zij meer met elkaar samenwerken in een zorgnetwerk rondom een cliënt/patiënt. Goede samenwerking betekent nadenken over het voorkomen van risico’s in de zorg. Risico’s voor de kwaliteit van zorg zijn bijvoorbeeld:

  • niet goed afgestemde zorg, waardoor deze niet op elkaar aansluit;
  • de informatieoverdracht is niet op orde, waardoor onveilige situaties ontstaan;
  • het is onduidelijk wie eindverantwoordelijkheid is voor de behandeling, waardoor onveilige situaties ontstaan.

Samen leren van incidenten

Als er iets is misgegaan, verwacht de inspectie dat de betrokken zorgaanbieders met en van elkaar willen leren. Het gaat dan om leren van een incident of calamiteit in een zorgnetwerk.

Het is belangrijk dat zorgaanbieders samen kijken hoe ze hun afstemming en samenwerking kunnen verbeteren. Daarom vragen we hen om goed te kijken naar de samenwerking. Wat is ieders rol en wat hebben zij van elkaar nodig? Wat gaat al goed en hoe kunnen ze het beter doen? Zorgaanbieders mogen zelf bepalen hoe ze dit aanpakken. Doel van het samen leren is dat de samenwerking in het zorgnetwerk verbetert. En daarmee de zorg beter en veiliger maakt.

Bij een calamiteit in het zorgnetwerk doen zorgaanbieders ook een calamiteitenonderzoek. Zie voor meer informatie de brochure ‘Calamiteit in een zorgnetwerk’.

Veelgestelde vragen

De inspectie weet dat er een aantal vragen leven bij zorgaanbieders over het melden van en reflecteren op netwerkzorgmeldingen. Misschien geldt dat ook voor u. De inspectie heeft daarom een aantal veelgestelde vragen opgenomen. Voor meer informatie over zorgnetwerken in algemene zin en de rol van de inspectie in het toezicht op zorgnetwerken, verwijst de inspectie u naar haar webpagina over zorgnetwerken.