Behandeling van netwerkzorgmeldingen

Elk jaar ontvangt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ruim 10.000 meldingen over incidenten in de gezondheidszorg. Deze meldingen komen bijvoorbeeld van burgers, zorgaanbieders en fabrikanten.

De meeste meldingen gaan over incidenten tijdens de zorg bij één van de zorgaanbieders uit het netwerk. Soms gaat de melding over een incident bij de samenwerking tussen zorgaanbieders. Als het gaat om 3 of meer zorgaanbieders die min of meer tegelijk betrokken zijn bij de zorgverlening aan een cliënt, dan noemen we dit een ‘netwerkzorgmelding’.

Persoonsgerichte zorg vraagt van zorgaanbieders dat zij goed met elkaar samenwerken om de kans op risico’s te verkleinen. Risico’s voor de kwaliteit van zorg zijn bijvoorbeeld:

  • niet goed afgestemde zorg, waardoor deze niet op elkaar aansluit;
  • de informatieoverdracht is niet op orde, waardoor onveilige situaties ontstaan;
  • het is onduidelijk wie eindverantwoordelijk is voor de behandeling, waardoor onveilige situaties ontstaan.

Leren van incidenten

Als er iets is misgegaan, verwacht de inspectie dat de betrokken zorgaanbieders met en van elkaar willen leren. Het gaat dan om leren van een incident of calamiteit in een zorgnetwerk.

Het is belangrijk dat zorgaanbieders samen kijken of ze hun samenwerking goed op elkaar afstemmen. Wat is ieders rol en wat hebben zij van elkaar nodig? Wat gaat goed en wat kunnen ze misschien nog beter doen? Zorgaanbieders mogen zelf bepalen hoe ze dit aanpakken. Doel van dit samen leren is dat de samenwerking in het zorgnetwerk verbetert. En dat de zorg beter en veiliger wordt.

Bij een calamiteit in het zorgnetwerk doen zorgaanbieders ook een calamiteitenonderzoek. 

Meer informatie hierover staat in de brochure ‘Calamiteit in een zorgnetwerk’.

Veelgestelde vragen

De inspectie weet dat zorgaanbieders vragen hebben over het melden van en reflecteren  op netwerkzorgmeldingen. Misschien geldt dat ook voor u. We hebben daarom een aantal vragen met antwoorden op deze pagina gezet. Meer informatie over zorgnetwerken en de rol van de inspectie in het toezicht op zorgnetwerken, staat op de webpagina over zorgnetwerken.