Toetsingskader toezicht op de ambulante ggz voor cliënten met chronisch psychische aandoeningen

Toetsingskader om de kwaliteit van de zorg voor mensen met een chronische psychische aandoening te toetsen. Het gaat daarbij om de zorg tussen de specialistische-ggz (vooral de FACT-teams ), de basis-ggz  en de huisarts/ praktijkondersteuner (poh-ggz).

*De inspectie heeft dit toetsingskader in augustus 2020 bijgewerkt.

Algemeen

Thema's