Cijfers meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Zorgaanbieders zijn verplicht om ‘geweld in de zorgrelatie’ te melden bij de inspectie. Hieronder valt ook seksueel grensoverschrijdend gedrag van zorgverleners naar cliënten. Het aantal meldingen dat de inspectie over (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners ontving steeg in de afgelopen jaren fors.

De stijging hoeft niet te betekenen dat er ook meer seksueel grensoverschrijdend gedrag was. De inspectie vermoedt dat het nu eerder gemeld wordt, door de vele aandacht voor het onderwerp. Maar nog steeds is het werkelijke aantal gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarschijnlijk veel hoger dan het aantal meldingen.

Meer informatie over wanneer zorgaanbieders verplicht zijn te melden staat op Geweld in de zorgrelatie.

Meldingen (vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners | 2020-2023

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door een zorgverlener is helaas geen uitzondering. De omvang en de inhoud van de meldingen bij de inspectie laten zien dat een veilige zorgrelatie niet altijd vanzelfsprekend is. Het aantal meldingen over zorgverleners geeft zicht op de sectoren waarin meer aandacht voor het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag het meest belangrijk is.

Meldingen (vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners per sector | 2020-2023

Meldingen (vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners per sector | 2020-2023 afgerond naar tientallen
2023202220212020
Eerstelijnszorg60402010
Geestelijke Gezondheidszorg70504040
Gehandicaptenzorg100505040
Jeugdhulp50404020
Medisch-Specialistische Zorg10201010
Netwerkzorgminder dan 50minder dan 50
Verpleging en Verzorging40302010
Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen1010minder dan 5minder dan 5
Brontabel als csv (343 bytes)

Publicatie over meldingen in 2023

De inspectie onderzocht de meldingen uit 2023 en geeft hier in een publicatie inzicht in. Ook delen we in deze publicatie voorbeelden van wat zorgprofessionals doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Lees de uitgebreide publicatie Seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners: meer dan een incident

Aantal officiële meldingen bij de inspectie

Het aantal meldingen dat de inspectie over (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners ontving steeg in de afgelopen 4 jaar fors: van 130 meldingen in 2020 naar 330 in 2023. Dit zijn officiële meldingen van zorgprofessionals én cliënten.

Aantal meldingen ontvangen door de IGJ | 2020-2023

Aantal meldingen ontvangen door de IGJ | 2020-2023
Aantal meldingen
2020130
2021180
2022240
2023330
Brontabel als csv (59 bytes)

Aantal contacten met cliënten, naasten en betrokkenen

Ook het aantal contacten van het Landelijk Meldpunt Zorg van de inspectie met cliënten, naasten en betrokkenen over seksueel grensoverschrijdend gedrag steeg. Van 60 in 2021 naar 130 in 2023. Sommige contacten leiden tot een officiële melding bij de inspectie. Deze zijn meegeteld in het aantal meldingen hierboven. In sommige andere gevallen wilde de persoon die contact zocht advies, of alleen vertellen wat er was gebeurd.

Aantal signalen ontvangen door Landelijk Meldpunt Zorg | 2021-2023

Aantal signalen ontvangen door Landelijk Meldpunt Zorg | 2021-2023
aantal signalen
202160
2022110
2023130
Brontabel als csv (47 bytes)

Het gaat om zorgverleners van alle leeftijden

In 2023 ontvingen we meldingen over zorgverleners in alle leeftijdscategorieën. De vrouwelijke zorgverleners waarover is gemeld zijn in vergelijking met de mannelijke zorgverleners jonger. 

Verdeling leeftijd zorgverleners | 2023

Verdeling leeftijd zorgverleners | 2023 in procenten
ManVrouw
18 - 299%9%
30 - 392%9%
40 - 4913%4%
50 - 5913%3%
60 en ouder18%2%
Brontabel als csv (94 bytes)

Het gaat vaker om jonge, vrouwelijke slachtoffers

In de eerstelijnszorg, netwerkzorg, geestelijke gezondheidszorg, zorg aan justitiabelen, medisch specialistische zorg, gehandicaptenzorg en de verpleeghuiszorg en wijkverpleging ontvangt de inspectie meldingen over cliënten in alle leeftijdscategorieën. Bij een derde van de meldingen gaat het over vrouwelijke slachtoffers tussen de 18 en de 40 jaar. 

Verdeling leeftijd cliënten | 2023

Verdeling leeftijd cliënten | 2023 in procenten
ManVrouw
0 - 190%8%
20 - 299%18%
30 - 397%8%
40 - 497%17%
50 - 592%7%
60 en ouder3%14%
Brontabel als csv (108 bytes)

Wanneer melden cliënten?

Wij ontvangen driekwart van de meldingen binnen een half jaar na de gebeurtenis. Maar soms komt een melding pas later: 10% meldt tussen 6 maanden tot 1 jaar. En 15% van hen doet de melding langer dan 1 jaar na de gebeurtenis(sen).

Tijd tussen de gebeurtenis en de melding bij de IGJ | 2023

Tijd tussen de gebeurtenis en de melding bij de IGJ | 2023 in procenten
tijd2023
binnen 7 dagen22%
binnen 1 maand23%
binnen 6 maanden30%
binnen 1 jaar10%
binnen 2 jaar5%
na 2 jaar10%
Brontabel als csv (125 bytes)