Cijfers meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Zorgaanbieders zijn verplicht om seksueel grensoverschrijdend gedrag in een zorgrelatie te melden bij de inspectie. Het aantal meldingen bij de inspectie over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners met cliënten en patiënten als slachtoffer laat de afgelopen jaren een toename zien.

De stijging hoeft niet te betekenen dat er ook meer seksueel grensoverschrijdend gedrag was. De inspectie vermoedt dat het nu eerder gemeld wordt, door de vele aandacht voor het onderwerp. Maar nog steeds is het werkelijke aantal gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarschijnlijk veel hoger dan het aantal meldingen.

Welke incidenten zorgaanbieders moeten melden, staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Meldingen met hulpverlener betrokken 2020-2022

De inspectie wil via haar toezicht meer aandacht voor wat zorgaanbieders zelf kunnen doen om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Die inzet is er vooral op gericht dat zorgverleners zich professioneel gedragen en aandacht hebben voor de afhankelijkheid van een cliënt in de zorgrelatie. Het aantal meldingen over zorgverleners geeft zicht op de sectoren waarin meer aandacht voor bewustwording en preventie het meest belangrijk zijn.

Meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik per sector | met hulpverlener betrokken (2020-2022)

Meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik per sector | met hulpverlener betrokken (2020-2022) afgerond naar tientallen
202020212022
Gehandicaptenzorg405050
Geestelijke Gezondheidszorg404050
Jeugdhulp204040
Verpleging en Verzorging102030
Eerstelijnszorg102040
Medisch-Specialistische Zorg101020
Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelenminder dan 5minder dan 510
Netwerkzorg0minder dan 50
Totaal130180240
Brontabel als csv (327 bytes)

Meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik 2021

Meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik per sector en soort relatie (2021)

Meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik per sector en soort relatie (2021) afgrond naar tientallen
AantalWaarvan aantal met hulpverlener betrokkenWaarvan aantal binnen de relatie patiënt-patiëntOverige
Gehandicaptenzorg1105060minder dan 5
Geestelijke Gezondheidszorg604020minder dan 5
Jeugdhulp140406040
Verpleging en Verzorging3020100
Eerstelijnszorg202000
Medisch Specialistische Zorg1010minder dan 5minder dan 5
Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelenminder dan 5minder dan 50minder dan 5
Netwerkzorgminder dan 5minder dan 500
Farmaceutische Producten0000
Medische Technologie0000
Sector Overstijgend0000
Totaal37018015050
Brontabel als csv (594 bytes)