Over ons

We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Voor iedereen, altijd en overal. Dat willen we graag zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom waken wij over de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland en de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. We handelen vanuit het publieke belang en streven naar toezicht met effect.

Het verhaal van IGJ: Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.

Gezondheid is het grootste goed in ons leven. Daarom zijn goede en veilige
gezondheidszorg en jeugdhulp zo belangrijk. Gelukkig is dit in ons land over het algemeen goed geregeld. En dat willen we graag zo houden.
Daarom houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland. En samen met andere Europese inspecties waken wij over de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

We vragen om inzet op het gebied van preventie, letten op de beschikbaarheid van de zorg en jeugdhulp en zien toe op de naleving van wetten en regels.
Ook onderzoeken we of alle zorgaanbieders de zorg voldoende afstemmen op de behoeften van de patiënt of cliënt. Zo wordt de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de patiënt of cliënt bevorderd.

Tot slot bekijken we ook of de samenwerking tussen zorgaanbieders onderling goed verloopt. En of zij de zorg goed afstemmen met ouders en mantelzorgers. Begrijpt iedereen zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor die van anderen?

We gaan ervan uit dat zorgaanbieders voortdurend openstaan voor verbetering en vernieuwing. Als door ons gevraagde verbeteringen uitblijven, of als er een acuut gevaar is voor de patiënt, grijpen we in. En wie de wet overtreedt, sporen we op.

We zijn duidelijk en eerlijk over hoe we de zorgkwaliteit beoordelen, de dilemma’s die we tegenkomen en de keuzes die we dan maken. We staan open voor signalen en passen ons toezicht aan op wat er in de zorg gebeurt.

Kortom, door duidelijkheid, deskundigheid en ons onafhankelijke oordeel
bevorderen we de kwaliteit en de veiligheid van de Nederlandse gezondheidszorg en jeugdhulp. Nu, en in de toekomst.

Wij vinden het belangrijk dat de zorg persoonsgericht is

Toezien op persoonsgerichte zorg

Niemand twijfelt aan de noodzaak van toezicht op de kwaliteit en de veiligheid van zorg. Dat is onze opdracht. Wij vinden het belangrijk dat de zorg persoonsgericht is, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven. We kijken naar de samenhang in de zorg rondom een persoon of gezin. Werken zorgverleners goed samen? Ook met de patiënt of cliënt, met ouders en mantelzorgers? Begrijpt ieder zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor die van anderen? Daar letten we op in ons toezicht.

Gezond vertrouwen

Het afwegingskader vertrouwen geeft inspecteurs van de IGJ, structuur en handvatten bij het gebruik van het begrip vertrouwen.  Het is een hulpmiddel voor inspecteurs als zij de afweging moeten maken of zij er vertrouwen in hebben dat het gedrag van de zorgaanbieder bijdraagt aan goede zorgverlening. Daarmee is het afwegingskader vertrouwen een aanvulling op onze huidige toezichtinstrumenten.

Goede en veilige zorg, zoals je die je eigen kind, familie en naasten gunt

Openheid om de zorg te verbeteren

We verwachten dat zorgaanbieders luisteren naar wat hun patiënt of cliënt nodig heeft en hoe die zorg beleeft. Dat zij leren van wat er goed gaat en wat niet goed gaat en daar open over zijn.

Zo kunnen ze de zorg verder verbeteren. Zien wij noodzakelijke verbeteringen niet, dan grijpen we in. We zoeken weloverwogen in elke situatie naar het best passende middel om goede en veilige zorg en jeugdhulp te bevorderen. Wij willen zelf ook open zijn, blijven leren en ons werk verbeteren. Zo dragen we bij aan goede en veilige zorg, zoals je die je eigen kind, familie en naasten gunt.

Omdat wij leren en ontwikkelen belangrijk vinden laten wij onze organisatie periodiek extern toetsen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ISO 9001-gecertificeerd.

Toezicht in de praktijk

Lees meer over de manier waarop IGJ toezicht houdt bij 'Hoe werkt ons toezicht?'

Contact

  • Melden
  • Klachten
  • Persvragen
  • Social media
  • Adres en bezoek
  • Een andere vraag?

Bekijk onze contact informatie.

Publicaties