Over ons

We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Voor iedereen, altijd en overal. Dat willen we graag zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de veiligheid en kwaliteit van de zorg. Wij gaan uit van gezond vertrouwen in de zorg en vragen vertrouwen in ons onafhankelijke oordeel.

Hier vindt u de mogelijkheden om contact met ons op te nemen en ons adres. Verder kunt u hier een klacht over IGJ indienen.

Toezien op persoonsgerichte zorg

Niemand twijfelt aan de noodzaak van toezicht op de kwaliteit en de veiligheid van zorg. Dat is onze opdracht. Wij vinden het belangrijk dat de zorg persoonsgericht is, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven. We kijken naar de samenhang in de zorg rondom een persoon of gezin. Werken zorgverleners goed samen? Ook met de patiënt of cliënt, met ouders en mantelzorgers? Begrijpt ieder zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor die van anderen? Daar letten we op in ons toezicht.

Gezond vertrouwen

Het afwegingskader vertrouwen geeft inspecteurs van de IGJ, structuur en handvatten bij het gebruik van het begrip vertrouwen.  Het is een hulpmiddel voor inspecteurs als zij de afweging moeten maken of zij er vertrouwen in hebben dat het gedrag van de zorgaanbieder bijdraagt aan goede zorgverlening. Daarmee is het afwegingskader vertrouwen een aanvulling op onze huidige toezichtinstrumenten.

Openheid om de zorg te verbeteren

We verwachten dat zorgaanbieders luisteren naar wat hun patiënt of cliënt nodig heeft en hoe die zorg beleeft. Dat zij leren van wat er goed gaat en wat niet goed gaat en daar open over zijn. Zo kunnen ze de zorg verder verbeteren. Zien wij noodzakelijke verbeteringen niet, dan grijpen we in. We zoeken weloverwogen in elke situatie naar het best passende middel om goede en veilige zorg en jeugdhulp te bevorderen. Wij willen zelf ook open zijn, blijven leren en ons werk verbeteren. Zo dragen we bij aan goede en veilige zorg, zoals je die je eigen kind, familie en naasten gunt.

Logo ISO 9001

Omdat wij leren en ontwikkelen belangrijk vinden laten wij onze organisatie periodiek extern toetsen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ISO 9001-gecertificeerd.

Dit certificaat is op 22 juni 2017 verleend aan de voormalige Inspectie voor de Gezondheidszorg en per 22 juni 2018 uitgebreid tot de gehele IGJ.

Documenten