Beeld: IGJ

Over ons

Iedereen moet in Nederland op goede en veilige zorg en jeugdhulp kunnen vertrouwen. Toezichthouden is meer dan ‘controleren op basis van wetten, regels en normen’. Wij agenderen kwaliteit en veiligheid bij partijen in en rondom de zorg en wij stimuleren zorgorganisaties en professionals om (samen) te werken aan het borgen en verbeteren van hun zorg. Waar nodig treden we op. 

Het verhaal van IGJ

De maatschappij verandert razendsnel, de zorg speelt daar persoonsgericht op in en het toezicht sluit daar effectief op aan. Onze rol is de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp te borgen én zorgverleners aan te zetten hun zorg te verbeteren. We gaan uit van ons vertrouwen in de professionals en van wat publiek, patiënten en cliënten nodig hebben. 

Ook wij werken samen, onder het motto Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.

Gezondheid is het grootste goed in ons leven. Daarom zijn goede en veilige
gezondheidszorg en jeugdhulp zo belangrijk. Gelukkig is dit in ons land over het algemeen goed geregeld. En dat willen we graag zo houden.
Daarom houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland. En samen met andere Europese inspecties waken wij over de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

We vragen om inzet op het gebied van preventie, letten op de beschikbaarheid van de zorg en jeugdhulp en zien toe op de naleving van wetten en regels.
Ook onderzoeken we of alle zorgaanbieders de zorg voldoende afstemmen op de behoeften van de patiënt of cliënt. Zo wordt de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de patiënt of cliënt bevorderd.

Tot slot bekijken we ook of de samenwerking tussen zorgaanbieders onderling goed verloopt. En of zij de zorg goed afstemmen met ouders en mantelzorgers. Begrijpt iedereen zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor die van anderen?

We gaan ervan uit dat zorgaanbieders voortdurend openstaan voor verbetering en vernieuwing. Als door ons gevraagde verbeteringen uitblijven, of als er een acuut gevaar is voor de patiënt, grijpen we in. En wie de wet overtreedt, sporen we op.

We zijn duidelijk en eerlijk over hoe we de zorgkwaliteit beoordelen, de dilemma’s die we tegenkomen en de keuzes die we dan maken. We staan open voor signalen en passen ons toezicht aan op wat er in de zorg gebeurt.

Kortom, door duidelijkheid, deskundigheid en ons onafhankelijke oordeel
bevorderen we de kwaliteit en de veiligheid van de Nederlandse gezondheidszorg en jeugdhulp. Nu, en in de toekomst.

Hoe doen we dat?

Wij gaan voor toezicht met effect. Onze instrumenten zijn bedoeld om te agenderen, te stimuleren en zo nodig handhavend te interveniëren. We kiezen steeds voor die instrumenten die het meeste effect hebben.

Lees meer over de manier waarop de IGJ toezicht houdt bij 'Hoe werkt ons toezicht?'

Onze missie

Als toezichthouder doen wij wat nodig is om partijen in de volle breedte van de zorg (samen) te laten werken aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg voor alle burgers.

Onze visie

Ons doel is dat iedereen altijd kan vertrouwen op goede zorg en wij maken ons daar sterk voor.

Onze eigen kwaliteit

Omdat wij leren en ontwikkelen belangrijk vinden, laten wij onze organisatie periodiek extern toetsen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ISO 9001-gecertificeerd.

Contact