Cijfers over meldingen

Op deze pagina ziet u de cijfers van het aantal meldingen dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  ontving. 

Zorgaanbieders zijn verplicht incidenten bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te melden. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt welke incidenten zorgaanbieders moeten melden. De inspectie maakt jaarlijks het aantal ontvangen incidentenmeldingen openbaar.

Meldingen over suïcide(pogingen) en suïcide

Meldingen over suïcide(pogingen) en suïcide per sector 2023

Meldingen over suïcide(pogingen) en suïcide per sector 2023 Afgerond naar tientallen
Meldingen suïcide(poging)Waarvan suïcide
Eerstelijnszorg96
Farmaceutische producten00
Gehandicaptenzorg93
Geestelijke gezondheidszorg138114
Medisch-specialistische zorg106
Netwerkzorg00
Preventie00
Sectoroverstijgend00
Verpleging en verzorging84
Zorg voor asielzoekers en justitiabelen2018
Totaal194151

Toelichting op de cijfers

  • Tot en met 2022 deelden wij in onze jaarverslagen het aantal bij ons gemelde overlijdens en het aantal gemelde suïcides. Dit kon onbedoeld de indruk geven dat deze cijfers verband met elkaar hielden. Een melding van een suïcide is geen indicator voor de kwaliteit van zorg.
  • Vanaf 2023 delen we op onze website het aantal suïcidepogingen en het aantal suïcides. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze meldingen geen weergave zijn van het daadwerkelijke aantal suïcides in de zorg; het gaat alleen om wat bij ons gemeld is. Het zijn bovendien geen unieke situaties. De IGJ ontvangt soms meerdere meldingen van verschillende partijen over eenzelfde suïcide. 
  • Cijfers over suïcides in Nederland worden jaarlijks gepubliceerd door het CBS. De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) houdt maandelijks het aantal suïcides bij. Op 6 februari 2024 publiceerden zij de cijfers over 2023. 
  • In de jeugdhulp worden overlijdens/suïcides op een andere manier vastgelegd, daarom staat deze sector niet in deze tabellen. 
  • De meldingen van fabrikanten van medische hulpmiddelen zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten. Het gaat hier om meldingen, die weinig te maken hebben met de toepassing van medische technologie of met kwaliteit van zorg. 

Brontabel als csv (341 bytes)

Meldingen over overlijden en suïcide

Meldingen over overlijden en suïcide per sector 2019-2022

Meldingen over overlijden en suïcide per sector 2019-2022 Afgerond naar tientallen
20192019202020202021202120222022
OverledenWaarvan suïcideOverledenWaarvan suïcideOverledenWaarvan suïcideOverledenWaarvan suïcide
Eerstelijnszorg24010230102301024010
Farmaceutische productenminder dan 5010minder dan 5100minder dan 50
Gehandicaptenzorg4010401040104010
Geestelijke gezondheidszorg150120150120160130160130
Medisch-specialistische zorg390minder dan 5340minder dan 5320minder dan 5310minder dan 5
Netwerkzorgminder dan 5minder dan 5000000
Preventie00minder dan 50minder dan 5minder dan 5minder dan 50
Sectoroverstijgend00100minder dan 50200
Verpleging en verzorging330103001031010290minder dan 5
Zorg voor asielzoekers en justitiabelen4020301040204010
Totaal1.1801601.1001601.1101801.100160

Gebruik de schuifbalk onderaan de tabel om alle kolommen te zien.

Brontabel als csv (824 bytes)