Cijfers over meldingen

Zorgaanbieders zijn verplicht incidenten bij de inspectie te melden. Welke incidenten ze moeten melden, is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Jaarlijks tellen we het aantal meldingen dat binnenkomt bij de inspectie. Op deze pagina zie u de cijfers over meldingen inspectiebreed. In de onderliggende rubrieken vindt u meer specifieke cijfers per zorgsector.

IGJ kreeg in 2018 ruim 11.000 meldingen binnen. Dat aantal was vrijwel hetzelfde in 2017. Hieronder staat het aantal meldingen in 2018 per sector. Het aantal over de sector jeugd is voor 2018 aanmerkelijk hoger dan in 2017. Toen was het aantal 80. Dat verschil is ontstaan doordat voor 2018 voor het eerst ook de meldingen meetellen, die bij domein Jeugd zijn binnengekomen.

Meldingen verdeeld per zorgsector

Meldingen verdeeld per zorgsector Per sector, afgerond naar tientallen
Ontvangen in 2018Waarvan calamiteitWaarvan ontslag wegens disfunctionerenAfgesloten in 2018Waarvan CalamiteitWaarvan ontslag wegens disfunctioneren
Farmaceutische Bedrijven172000175000
GGZ5401003063012040
Medische Technologie3920100402000
Verzorging en Verpleging1190430901230440110
Eerstelijns Acute Zorg330270103302700
Eerstelijns Farmacie17020101601010
Eerstelijnszorg50080105409010
Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen90300110300
Gehandicaptenzorg5301103058012040
Medisch Specialistische Zorg15301030301580101030
Jeugd56010005101100
Netwerkzorg10001000
Preventie10002000
Producten1100012000
Mondzorg160010170010
Totaal113702190220117602200250
Brontabel als csv (771 bytes)

Aantal ontvangen en afgesloten meldingen

Aantal ontvangen en afgesloten meldingen
OntvangenGesloten
20161190012290
20171128012020
20181137011760
Brontabel als csv (75 bytes)

Percentage binnen of na half jaar afgesloten meldingen

Percentage binnen of na half jaar afgesloten meldingen
Percentage binnen half jaar geslotenPercentage na half jaar gesloten
20168317
20178317
20189010

Percentage van de meldingen dat binnen een half jaar na ontvangst is afgesloten. Voor 2018 beschikken we op dit moment over de gegevens tot en met juni. Meldingen ontvangen in juni 2018 zouden immers voor eind december afgesloten moeten zijn om te vallen in de categorie 'binnen een half jaar na ontvangst'. Gegevens zijn opgemaakt op basis van informatie op peildatum 25-01-2019. De bovenstaande grafiek laat zien dat het steeds vaker lukt de melding binnen het halve jaar te sluiten.

Brontabel als csv (112 bytes)

Meldingen over overlijden/suïcide

Het aantal meldingen van overlijden is afgenomen ten opzichte van 2017. Toen was het totaal aantal 1.570. Ook het aantal meldingen over suïcides is gedaald. Dat was in 2017 nog 210. Kijken we naar het percentage suïcides van het aantal overlijden, dan zien we een lichte daling van 2%.

Meldingen 2018 over overlijden/suïcide per sector

Meldingen 2018 over overlijden/suïcide per sector Per sector, afgerond naar tientallen
Is overledenWaarvan suïcide
GGZ140120
Medische Technologie700
Verzorging en Verpleging41010
Eerstelijns Acute Zorg2100
Eerstelijnszorg7010
Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen4020
Gehandicaptenzorg400
Medisch Specialistische Zorg47010
Jeugd3010*
Netwerkzorg100
Totaal1490170

*In 2018 heeft Domein Jeugd respectievelijk 24 (afgerond 20) meldingen van overlijden en 12 (afgerond 10) meldingen over suïcides van jeugdigen ontvangen. Van deze 12 suïcides bij jeugdigen vonden er 3 plaats in een gesloten jeugdhulpinstelling. Daar bovenop ontvingen wij 4 meldingen van suïcide door ouders.

Brontabel als csv (315 bytes)

Meldingen (vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag

In onderstaande tabel staan de aantallen ontvangen meldingen in 2018 die betrekking hebben op (het vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn hierin de cijfers van Domein Jeugd  nu wel meegenomen. Hierdoor lijkt het aantal meldingen bij Jeugd, maar ook het totaal aantal, groter dan voorgaande jaren. Halen we alle meldingen binnen de sector Jeugd uit de tabel, dan is er juist een daling te zien van het aantal meldingen.

Meldingen 2018 seksueel overschrijdend gedrag of misbruik

Meldingen 2018 seksueel overschrijdend gedrag of misbruik Per sector, afgerond naar tientallen
AantalWaarvan aantal met hulpverlener betrokkenWaarvan aantal binnen de relatie patient-patientOverige
GGZ403010minder dan 5
Verzorging en Verpleging302010minder dan 5
Eerstelijns Acute Zorgminder dan 5minder dan 50minder dan 5
Eerstelijnszorg10100minder dan 5
Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelenminder dan 5minder dan 500
Gehandicaptenzorg90306010
Medisch Specialistische Zorg101000
Jeugd150206060
Mondzorgminder dan 5minder dan 500
Totaal34013014080
Brontabel als csv (511 bytes)

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018