Cijfers over meldingen

Op deze pagina ziet u de cijfers van het aantal meldingen dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2022 ontving. In de rubrieken hieronder vindt u meer specifieke informatie over meldingen die de inspectie in eerdere jaren ontving. 

Zorgaanbieders zijn verplicht incidenten bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te melden. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt welke incidenten zorgaanbieders moeten melden. De inspectie maakt jaarlijks het aantal ontvangen incidentenmeldingen openbaar.

Ontvangen meldingen per zorgsector

Aantal ontvangen meldingen per zorgsector (2022)

Aantal ontvangen meldingen per zorgsector (2022) Afgerond naar tientallen
Ontvangen in 2022Waarvan calamiteit volgens WkkgzWaarvan ontslag wegens disfunctioneren
Jeugd6201000
Farmaceutische Producten2.50000
GGZ5407040
Medische Technologie8.970minder dan 50
Verpleging en verzorging1.03032090
Eerstelijnszorg99031020
Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen702010
Gehandicaptenzorg61010080
Medisch Specialistische Zorg1.18079020
Netwerkzorgminder dan 500
Preventie50minder dan 5minder dan 5
Sector Overstijgend3000
Totaal16.5901.710260
Brontabel als csv (516 bytes)

Meldingen over overlijden/suïcide per sector

Meldingen over overlijden/suïcide per sector (2022)

Meldingen over overlijden/suïcide per sector (2022) Afgerond naar tientallen
Is overledenWaarvan suicide
Farmaceutische Productenminder dan 50
GGZ160130
Verpleging en verzorging290minder dan 5
Eerstelijnszorg24010
Zorg voor Asielzoekers en Justitiabelen4010
Gehandicaptenzorg4010
Medisch Specialistische Zorg310minder dan 5
Netwerkzorg00
Preventieminder dan 50
Sector Overstijgend200
Totaal1.100160
  • In de jeugdhulp worden overlijdens/suïcides op een andere manier vastgelegd. In 2022 heeft de inspectie 23 meldingen over suïcidepogingen van jeugdigen ontvangen. Van de 19 suïcides bij jeugdigen vond er 1 plaats in een gesloten jeugdhulpinstelling.
  • De meldingen van fabrikanten van medische hulpmiddelen zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten. Het gaat hier om meldingen, die weinig te maken hebben met de toepassing van medische technologie of met kwaliteit van zorg.
Brontabel als csv (358 bytes)