Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat over iemands grenzen gaat. Bijvoorbeeld een aanraking, aanranding of verkrachting. Dit gedrag komt overal in de maatschappij voor. Ook tussen zorgverleners en cliënten in de zorg en jeugdhulp. Een cliënt is afhankelijk van een zorgverlener en daardoor extra kwetsbaar. Seksueel grensoverschrijdend gedrag mag nooit in de relatie tussen een zorgverlener en cliënt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet hierop toe. Zorgaanbieders moeten maatregelen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. En als het toch gebeurt, moeten zij dit melden bij de inspectie.