Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer je zorg of hulp nodig hebt, ben je altijd afhankelijk van degene die zorg aan jou verleent. Voor je behandeling ben je afhankelijk van je zorgverlener. Vanwege deze afhankelijkheidsrelatie is seksuele intimiteit tussen zorgverlener en cliënt beschadigend. Daarom heet elke vorm van seksualiteit tussen cliënt en zorgverlener grensoverschrijdend en is het niet toegestaan. IGJ signaleert en richt zich met het toezicht op bewustwording, preventie en interventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat seksueel van aard is, waarbij sociale of fysieke omgangsgrenzen worden overschreden. Dit gedrag komt in de hele maatschappij voor, ook in de zorg en ook door zorgverleners. 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan zijn:

  • Intimiteiten die niet onder professioneel handelen vallen, zoals het uitwisselen van seksueel getinte berichten en foto’s.
  • Gewenste en ongewenste intimiteiten, zoals uitingen van verliefdheid en relaties.
  • Ernstig seksueel misbruik, zoals aanranding en verkrachting.

Als een zorgverlener over de grens gaat

Still Sanne
Beeld: ©IGJ

Seksuele grenzen overschrijden, hoort niet bij goede zorg. Maar wat kun je doen als een zorgverlener toch de grens over gaat? In deze video van Centrum Seksueel Geweld over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg vertelt Sanne Brouwer van de IGJ hierover.