IGJ in cijfers

Op deze pagina’s staat informatie over meldingen die de inspectie krijgt, maatregelen die zij heeft opgelegd en tuchtklachten die zij heeft ingediend. 

Zorgaanbieders zijn verplicht incidenten bij de inspectie te melden. Wij geven een overzicht van het totaal aantal meldingen en de specifieke cijfers per zorgsector vanaf 2017. Verder staat er een overzicht van het aantal maatregelen dat de inspectie heeft genomen sinds 2016 en het aantal tuchtklachten dat de inspectie in 2018 heeft ingediend.