IGJ in cijfers

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt jaarlijks cijfers openbaar over het aantal ontvangen meldingen, het aantal opgelegde maatregelen en het aantal ingediende tuchtklachten van het voorgaande kalenderjaar. Ook de bedrijfsmatige informatie van de inspectie wordt jaarlijks gepubliceerd.  De overzichten met cijfers gaan over 2021 en gaan soms terug tot en met 2018.