Rapporten toezicht Ombouw JeugdzorgPlus januari 2024

Rapporten in het kader van het toezicht van ombouw JeugdzorgPlus.  Per organisatie is ook een jongerenrapport toegevoegd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht in het najaar van 2023 alle 15 locaties voor gesloten jeugdzorg vanuit haar toezicht ‘Ombouw JeugdzorgPlus’. Hieronder vindt u de eerste 7 rapporten. gepubliceerd in januari.

Alle rapporten ombouw JeugdzorgPlus

In februari puliceerde de inspectie de toezichtsrapporten van de overige 8 bezochte JeugdzorgPlus-locaties. En een factsheet met alle informatie over deze rapporten.

De factsheet en de 15 rapporten: Factsheet Onvoldoende passende hulp in de JeugdzorgPlus