Cijfers over meldingen gehandicaptenzorg

Zorgaanbieders zijn verplicht ernstige incidenten bij de inspectie te melden. Welke incidenten ze moeten melden, is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Volgens deze wet moet een incident gemeld worden als er sprake is van calamiteiten, geweld in de zorgrelatie en het ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren.

Dit onderdeel gaat over het aantal meldingen dat de inspectie heeft gekregen over de gehandicaptenzorg. Het grootste deel hiervan is gemeld door zorgaanbieders. Belangrijk is dat zorgaanbieders en zorgverleners van een melding leren. De inspectie beoordeelde de rapporten die de zorgaanbieders opstelden.

Aantal ontvangen verplichte meldingen (2019 - 2022)

Aantal ontvangen verplichte meldingen (2019 - 2022) in aantallen
2022202120202019
Calamiteit9895102115
Geweld in de zorgrelatie11813211895
Ontslag na disfunctioneren77555557

In 2022 ontving de inspectie 293 verplichte meldingen over gehandicaptenzorg. In 2021 waren dat er 282, in 2020 275 en in 2019 kwamen er 267 verplichte meldingen binnen.

Brontabel als csv (129 bytes)

Calamiteiten

De inspectie registreert in welke categorie een melding van een calamiteit valt. 

Thema's meldingen calamiteiten (2019 - 2022)

Thema's meldingen calamiteiten (2019 - 2022) in procenten
2022202120202019
Val en of tilincident28222026
Behandelbeleid of voorgestelde behandeling17700
Medicatieveiligheid en overdracht12646
Suicide en of suicidepoging1110913
Dagelijkse zorg1161212
Geweld1161011
Slik en of stikincidenten46116
Medische hulpmiddelen4000
Overig3232319

Door afronding kan het voorkomen dat percentages niet optellen tot 100%.

Brontabel als csv (327 bytes)

Geweld binnen de zorgrelatie

Vanaf 2020 wordt het meest gemeld over geweld in de zorgrelatie. Het aantal meldingen ligt in 2022 lager dan in 2021. In 2019 waren er meer calamiteitmeldingen.

Meldingen die vallen onder geweld in de zorgrelatie zijn te verdelen in seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) en andere vormen van geweld.

Ontvangen meldingen geweld binnen de zorgrelatie (2019 - 2022)

Ontvangen meldingen geweld binnen de zorgrelatie (2019 - 2022) in procenten
2022202120202019
Geweld - SGOG52605953
Geweld - niet SGOG48404146

Door afronding kan het voorkomen dat percentages niet optellen tot 100%.

Brontabel als csv (79 bytes)