Cijfers meldingen eerstelijnszorg

Zorgaanbieders zijn verplicht ernstige incidenten bij de inspectie te melden. Welke incidenten ze moeten melden, is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit onderdeel gaat over het aantal meldingen dat de inspectie heeft gekregen over de eerstelijnszorg.

Volgens deze wet moet een incident gemeld worden als er sprake is van:

  • Calamiteit
    In de Wkkgz staat calamiteit als volgt omschreven: “Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid”.
  • Geweld binnen de zorgrelatie
    Als een zorgverlener bijvoorbeeld geweld gebruikt tegen een cliënt. Maar ook bij geweld tussen cliënten onderling met ernstige gevolgen.
  • Ontslag wegens disfunctioneren
    Dit is aan de orde als de zorgaanbieder een medewerker heeft ontslagen omdat hij of zij zorgde voor onveilige situaties voor cliënten/patiënten. Dit kan diverse oorzaken hebben.

Aantal meldingen acute eerstelijnszorg (2019 - 2020)

Aantal meldingen acute eerstelijnszorg (2019 - 2020) Ambulancediensten en huisartsenposten
20192020
Calamiteit256229
Geweld in de zorgrelatie11
Ontslag disfunctioneren48
Brontabel als csv (91 bytes)

Aantal meldingen eerstelijns farmaceutische zorg (2019 - 2020)

Aantal meldingen eerstelijns farmaceutische zorg (2019 - 2020) Apotheken en trombosediensten
20192020
Calamiteit2130
Ontslag disfunctioneren46
Brontabel als csv (59 bytes)

Aantal meldingen mondzorg (2019 - 2020)

Aantal meldingen mondzorg (2019 - 2020) Waaronder tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten
20192020
Calamiteit11
Geweld in de zorgrelatie10
Ontslag disfunctioneren51
Brontabel als csv (87 bytes)

Aantal meldingen overige eerstelijnszorg (2019 - 2020)

Aantal meldingen overige eerstelijnszorg (2019 - 2020) Waaronder huisartsen(praktijken), paramedische zorg, eerstelijns verloskundige zorg, alternatieve zorg
20192020
Calamiteit6866
Geweld in de zorgrelatie34
Ontslag disfunctioneren1512
Brontabel als csv (91 bytes)