Cijfers verplichte meldingen Jeugdhulp

Jeugdhulporganisaties (inclusief jeugd ggz) en gecertificeerde instellingen zijn verplicht calamiteiten (artikel 4.1.8) en geweld (artikel 6.3.2) bij de inspectie te melden volgens de Jeugdwet. Deze verplichting geldt ook voor de Veilig Thuis organisaties vanuit artikel 4.2.5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Met de Raad voor de Kinderbescherming, de justitiële jeugdinrichtingen, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de vergunninghouders voor interlandelijke adoptie, de schippersinternaten en Halt hebben we afspraken gemaakt. Ook zij melden calamiteiten en geweld bij de inspectie.

Dit onderdeel gaat over het aantal verplichte meldingen dat de inspectie heeft ontvangen over jeugdhulp in Nederland in de periode 2019 tot en met 2022.

Aantal ontvangen verplichte meldingen (2019 - 2022)

Aantal ontvangen verplichte meldingen (2019 - 2022)
CalamiteitGeweldTotaal
2022100183283
2021100121221
20207696172
20195199150
Brontabel als csv (95 bytes)

Om welke verplichte meldingen gaat het?

In 2022 ontving de inspectie 100 calamiteitenmeldingen en 183 geweldsmeldingen. Dit laatste cijfer is een flinke stijging vergeleken met het aantal ontvangen geweldsmeldingen in vorige jaren.

Voorkomen van geweld en calamiteiten belangrijk

Het Verwey-Jonker Instituut maakte in 2021, op verzoek van de inspectie, een analyse van geweldsmeldingen en calamiteiten in de jeugdzorg. Hieruit volgden adviezen voor aanbieders van jeugdhulp, beroeps- en brancheorganisaties en inspecties. Geweld in de jeugdhulp moeten we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Om geweld en calamiteiten te voorkomen is het belangrijk om gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden om de risico’s kleiner te maken.

Het gaat om hardnekkige risico’s die voor lange tijd aandacht vragen. Daarom zetten we de komende jaren onder meer de thema’s deskundigheid en cliëntgerichtheid nog meer centraal in ons toezicht op de jeugdhulp. Ook het advies om in het toezicht leren en reflectie te stimuleren nemen we ter harte.

Thema's verplichte meldingen

Om te bepalen waar de grootste risico’s liggen, hebben we de verplichte meldingen ingedeeld op thema.

Thema's verplichte meldingen (2019 - 2022)

Thema's verplichte meldingen (2019 - 2022)
Fysiek grensoverschrijdend gedragSeksueel grensoverschrijdend gedragPsychisch grensoverschrijdend gedragSuicideSuicidepogingOnnatuurlijke doodOverig
20221339142011159
2021888771081011
202062662192912
20196658412163

Brontabel als csv (255 bytes)