Cijfers meldingen geestelijke gezondheidszorg

Zorgaanbieders zijn verplicht ernstige incidenten bij de inspectie te melden. Welke incidenten ze moeten melden, is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Volgens deze wet moet een incident gemeld worden als er sprake is van een calamiteit, geweld in de zorgrelatie en het ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Dit onderdeel gaat over het aantal meldingen dat de inspectie heeft gekregen van ggz-instellingen, inclusief verslavingszorg, psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen en zelfstandig gevestigde ggz-zorgaanbieders. Het grootste deel van de meldingen komt van ggz-instellingen.

Aantal ontvangen verplichte meldingen (2017 - 2020)

Aantal ontvangen verplichte meldingen (2017 - 2020)
2017201820192020
Calamiteit107977772
Geweld54527680
Ontslag na disfunctioneren31332731
In aantallen Brontabel als csv (107 bytes)

Om welke calamiteiten gaat het?

Bij de meeste gemelde calamiteiten ging het om suïcides (zelfdoding) of suïcidepogingen die tot ernstig letsel hebben geleid. Hierbij zijn er zo’n ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van zorg dat er sprake is van een calamiteit volgens de definitie uit de Wkkgz:

  • er is te weinig toezicht geweest op de patiënt;
  • er is onvoldoende inschatting van risico’s geweest;
  • onvoldoende volgen van de multidisciplinaire behandelrichtlijn en protocollen;
  • onvoldoende overdracht, communicatie of samenwerking in de keten.                                                                                                                                                                                        

Daarnaast zijn er calamiteitenmeldingen die gaan over tekortkomingen in de lichamelijke zorg, medicatie, agressie of een schiet- of steekincident, brand en er is een categorie ‘Overig’.

Aantal ontvangen meldingen per thema (2017 - 2020)

Aantal ontvangen meldingen per thema (2017 - 2020) In procenten
2017201820192020
Suicide en suicidepoging67.474.762.558.6
Agressie schiet of steekincident10.9412.56.9
Somatische zorg10.99.37.822.4
Brandincident1.11.34.73.4
Medicatieveiligheid06.77.83.4
Overig9.844.75.1
In procenten Brontabel als csv (242 bytes)