Cijfers meldingen geestelijke gezondheidszorg

Zorgaanbieders zijn verplicht ernstige incidenten bij de inspectie te melden. Welke incidenten ze moeten melden, is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Volgens deze wet moet een incident gemeld worden als er sprake is van een calamiteit, geweld in de zorgrelatie en het ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Dit onderdeel gaat over het aantal meldingen dat de inspectie heeft gekregen van ggz-instellingen, inclusief verslavingszorg, psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen en zelfstandig gevestigde ggz- zorgaanbieders. Het grootste deel van de meldingen komt van ggz-instellingen.

Aantal ontvangen verplichte meldingen

Aantal ontvangen verplichte meldingen
2017201820192020
Calamiteit107977772
Geweld54527680
Ontslag na disfunctioneren31332731
 • Een calamiteit: In de Wkkgz staat calamiteit als volgt omschreven: “Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid”.
 • Geweld binnen de zorgrelatie: Als een zorgverlener bijvoorbeeld geweld gebruikt tegen een cliënt. Maar ook bij geweld tussen cliënten onderling met ernstige gevolgen.
 • Ontslag wegens disfunctioneren: Dit is aan de orde als de zorgaanbieder een medewerker heeft ontslagen omdat hij of zij zorgde voor onveilige situaties voor cliënten/patiënten. Dit kan diverse oorzaken hebben.
In aantallen Brontabel als csv (107 bytes)

Om welke calamiteiten gaat het?

Bij de meeste gemelde calamiteiten ging het om suïcides (zelfdoding) of suïcidepogingen die tot ernstig letsel hebben geleid. Hierbij zijn er zo’n ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van zorg dat er sprake is van een calamiteit volgens de definitie uit de Wkkgz:

 • er is te weinig toezicht geweest op de patiënt;
 • er is onvoldoende inschatting van risico’s geweest;
 • onvoldoende volgen van de multidisciplinaire behandelrichtlijn en protocollen;
 • onvoldoende overdracht, communicatie of samenwerking in de keten.                                                                                                                                                                                        

Daarnaast zijn er calamiteitenmeldingen die gaan over tekortkomingen in de lichamelijke zorg, medicatie, agressie of een schiet- of steekincident, brand en er is een categorie ‘Overig’.

Aantal ontvangen meldingen per thema

Aantal ontvangen meldingen per thema In procenten
2017201820192020
Suicide en suicidepoging67.474.762.558.6
Agressie schiet of steekincident10.9412.56.9
Somatische zorg10.99.37.822.4
Brandincident1.11.34.73.4
Medicatieveiligheid06.77.83.4
Overig9.844.75.1
In procenten Brontabel als csv (242 bytes)
 • Suïcide/poging
  Suïcide bij tekortkomingen in de zorg en suïcidepogingen die ernstig letsel tot gevolg hebben.
 • Agressie, schiet of steekincidenten
  Als agressief gedrag van een patiënt voor hem ernstige gevolgen heeft (bijvoorbeeld hechtenis) en er een relatie is met tekortkomingen in de geleverde zorg, wordt dit als een calamiteit gemeld.
 • Somatische zorg
 • Als de lichamelijke zorg tekortschiet met ernstige gevolgen, bijvoorbeeld een gemiste diagnose of als de patiënt gevallen is.
 • Brandincident
  Als er brand op de afdeling is met schadelijke gevolgen.
 • Medicatie
  Het toedienen van het verkeerde medicijn of een onjuiste dosis, het te laat stoppen met medicatie of een combinatie van geneesmiddelen toedienen die leidt tot een ernstige bijwerking.
 • Overig
  Calamiteiten die niet in bovenstaande categorieën zijn onder te brengen. Een voorbeeld hiervan is als er iets misgaat bij een patiënt met ernstige gevolgen en diverse zorgaanbieders hierbij betrokken zijn.