Cijfers meldingen zorg aan justitiabelen

Zorgaanbieders zijn verplicht ernstige incidenten bij de inspectie te melden. Welke incidenten ze moeten melden, is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Volgens deze wet moet een incident gemeld worden als er sprake is van een calamiteit , geweld in de zorgrelatie en het ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren.

Justitiabelen

Iedereen die in een gevangenis of instelling voor vreemdelingenbewaring verblijft, is een justitiabele. Dat geldt ook voor personen in een justitiële jeugdinrichting of een forensisch psychiatrisch centrum.

Wanneer iemand in zo’n justitiële inrichting overlijdt, is er sprake van een bijzondere situatie die altijd gemeld wordt aan de inspectie. Het (onvrijwillige) verblijf van iemand in een justitiële inrichting gebeurt onder verantwoordelijkheid van de overheid. De overheid heeft dan ook de taak om zorg te dragen voor deze persoon.

Onderzoek

De justitiële inrichting laat voor alle verplichte meldingen en elk overlijden een onafhankelijke multidisciplinaire onderzoekscommissie onderzoek doen. Per geval wordt bekeken welke deskundigheid nodig is. De bestuurder van de inrichting stuurt het onderzoeksrapport met een reflectie daarop aan de inspectie. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek en het lerend vermogen van de instelling.

Wanneer er sprake is van een verplichte melding binnen de zorg aan asielzoekers, geldt een vergelijkbare procedure.

Ontvangen verplichte meldingen

In 2021 hebben we 43 verplichte meldingen ontvangen van deze sectoren die vallen onder Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI):

  • Gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring
  • Forensisch psychiatrische centra (tbs-klinieken)

Hiervan waren er 39 meldingen van een calamiteit, 3 meldingen van geweld binnen de zorgrelatie  en 1 melding  van ontslag wegens disfunctioneren.

Asielzoekers

Daarnaast ontving de inspectie meldingen over de medische zorg geleverd aan asielzoekers. Hierbij ging het in totaal over 5 meldingen: vier keer werd een calamiteit gemeld (waarvan twee meldingen over dezelfde situatie gingen) en één keer geweld binnen de zorgrelatie.

Ontvangen verplichte meldingen

Ontvangen verplichte meldingen De cijfers in dit diagram zijn de optelsom van de verplichte meldingen justitiabelen en asielzoekers
2021202020192018
Calamiteiten43363850
Geweld in de zorgrelatie491212
Ontslag na disfunctioneren1321

Een calamiteit 
In de Wkkgz staat calamiteit als volgt omschreven: “Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid”.

Geweld binnen de zorgrelatie
Als een zorgverlener bijvoorbeeld geweld gebruikt tegen een cliënt. Maar ook bij geweld tussen cliënten onderling met ernstige gevolgen.

Ontslag wegens disfunctioneren
Dit is aan de orde als de zorgaanbieder een medewerker heeft ontslagen omdat hij of zij zorgde voor onveilige situaties voor cliënten/patiënten. Dit kan diverse oorzaken hebben.

Brontabel als csv (120 bytes)