Cijfers meldingen zorg aan justitiabelen

Zorgaanbieders zijn verplicht ernstige incidenten bij de inspectie te melden. Welke incidenten ze moeten melden, is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Volgens deze wet moet een incident gemeld worden als er sprake is van een calamiteit , geweld in de zorgrelatie en het ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren.

Wanneer iemand in een justitiële inrichting overlijdt, is er sprake van een bijzondere situatie die altijd gemeld wordt aan de inspectie. Het (onvrijwillige) verblijf van iemand in een justitiële inrichting gebeurt onder verantwoordelijkheid van de overheid. De overheid heeft dan ook de taak om zorg te dragen voor deze persoon.

Onderzoek

De justitiële inrichting laat voor alle verplichte meldingen en elk overlijden een onafhankelijke multidisciplinaire onderzoekscommissie onderzoek doen. Per geval wordt bekeken welke deskundigheid nodig is. De bestuurder van de inrichting stuurt het onderzoeksrapport met een reflectie daarop aan de inspectie. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek en het lerend vermogen van de instelling.

Wanneer er sprake is van een verplichte melding binnen de zorg aan asielzoekers, geldt een vergelijkbare procedure. 

Ontvangen verplichte meldingen

In 2020 kreeg team ZAJ van de inspectie vanuit de justitiële inrichtingen, sectoren die vallen onder Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), in totaal 62 meldingen, 45 daarvan waren verplichte meldingen. Deze sectoren zijn:

  • Gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring
  • Justitiële jeugdinrichtingen
  • Forensisch psychiatrische centra (tbs-klinieken)

Onder de verplichte meldingen werd geweld binnen de zorgrelatie negen keer gemeld. Eén keer werd er een melding ontslag wegens disfunctioneren gedaan. Vanuit de justitiële inrichtingen zijn 31 overlijdens gemeld.

Daarnaast ontving team ZAJ van de inspectie meldingen over de medische zorg geleverd aan asielzoekers. Dit betrof in totaal 3 meldingen: één keer werd een calamiteit gemeld en twee keer ontslag wegen disfunctioneren.

Ontvangen verplichte meldingen

Ontvangen verplichte meldingen
201820192020
Calamiteiten503836
Geweld in de zorgrelatie12129
Ontslag na disfunctioneren123
  • Een calamiteit: In de Wkkgz staat calamiteit als volgt omschreven:

“Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid”.

  • Geweld binnen de zorgrelatie: Als een zorgverlener bijvoorbeeld geweld gebruikt tegen een cliënt. Maar ook bij geweld tussen cliënten onderling met ernstige gevolgen.
  • Ontslag wegens disfunctioneren: Dit is aan de orde als de zorgaanbieder een medewerker heeft ontslagen omdat hij of zij zorgde voor onveilige situaties voor cliënten/patiënten. Dit kan diverse oorzaken hebben.
Brontabel als csv (108 bytes)