Melden in de wijkverpleging

Zorgaanbieders zijn verplicht om bepaalde gebeurtenissen waarbij iets mis is gegaan in de zorg te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Voor de inspectie zijn meldingen over incidenten een belangrijke bron van informatie. Voor zorgaanbieders zijn meldingen van incidenten een belangrijk hulpmiddel om te leren van wat er mis is gegaan. Zo verkleinen zij de kans dat dit nog een keer gebeurt. 

De inspectie kan meldingen ontvangen van zorgaanbieders, maar ook van cliënten en naasten. Om wat voor meldingen dit gaat en voorbeelden hiervan, leest u op deze pagina.

Verplichte meldingen zorgaanbieders

Aanbieders van wijkverpleging zijn verplicht om bepaalde gebeurtenissen te melden bij de inspectie: calamiteiten, geweld in de zorgrelatie en ontslag bij disfunctioneren.

Let op: De inspectie ontvangt regelmatig meldingen van aanbieders van wijkverpleging die een gebeurtenis melden als calamiteit of geweld in de zorgrelatie, terwijl nog niet duidelijk is of dit zo is.

Bij twijfel hebben zorgaanbieders vanaf de constatering van de gebeurtenis 6 weken de tijd om dit te onderzoeken. Zodra een zorgaanbieder een calamiteit of het geweld vaststelt, moet deze binnen 3 werkdagen een melding doen bij de IGJ.
Ontslag bij disfunctioneren moet altijd binnen 3 werkdagen worden gemeld.

Andere meldingen: wanneer en door wie?

Andere meldingen zijn meldingen die niet verplicht zijn, maar wel gaan over zaken waar de inspectie toezicht op houdt en die we graag willen weten.

Een ‘andere melding’ hoeft niet te komen van de betreffende zorgaanbieder. Ook anderen kunnen melden. Bijvoorbeeld een zorgverlener die bij een zorgaanbieder heeft gewerkt, een huisarts of een andere zorgaanbieder. Lees voor meer informatie de pagina Andere melding
 

Zorgverwaarlozing en zorgfraude melden

Zorgverwaarlozing melden

De IGJ ziet toe op de kwaliteit van de zorg. Als een cliënt geen goede zorg krijgt of veel minder zorg dan geïndiceerd, noemen we dit zorgverwaarlozing. Dit kan u als zorgprofessional melden bij de IGJ als ‘andere melding’.  Lees voor meer informatie de pagina Andere melding

Zorgfraude melden

Er is sprake van zorgfraude als er opzettelijk en doelbewust, tegen de regels gebruik wordt gemaakt van zorggeld voor eigen of andermans voordeel. Heeft u een vermoeden dat er sprake is van zorgfraude bij de wijkverpleging? Dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

Zorgverleners: anoniem melden

Zorgverleners kunnen ook anoniem een melding doen bij de inspectie. Bijvoorbeeld wanneer u belangrijke informatie heeft voor de inspectie en u niet wilt dat uw naam of melding bekend worden gemaakt bij de zorgaanbieder. Lees voor meer informatie de pagina Anoniem melden

Meldingen door cliënten en naasten

Cliënten, mantelzorgers, naasten en andere betrokkenen kunnen klachten over de wijkverpleging melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg.