Melden over jeugdhulp

Er zijn twee soorten meldingen mogelijk bij de inspectie: verplichte meldingen en niet-verplichte meldingen. Zorgaanbieders zijn verplicht een aantal zaken te melden bij IGJ. Daarnaast kunnen zij andere meldingen doen. Andere meldingen, zijn meldingen die niet verplicht zijn maar die wel gaan over zaken waar de inspectie toezicht op houdt en die we graag willen weten. Ook gemeenten, professionals, ouders/verzorgers en andere betrokkenen kunnen meldingen doen bij de inspectie. Op deze pagina geven we meer informatie over de soorten meldingen, hoe u kunt (of moet) melden en hoe de inspectie de meldingen behandelt.

Meldingen door burgers

Ouders, verzorgers en andere betrokkenen die een incident, gebeurtenis of situatie willen melden bij de inspectie kunnen contact op nemen met het Landelijk Meldpunt Zorg.

Meldingen door professionals

Op de pagina Melden en aanvragen voor professionals staan de verschillende formulieren voor melden, registreren en het doen van aanvragen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) overzichtelijk bij elkaar.

Commissie Meldingen Jeugd behandelt de meldingen

Alle meldingen die betrekking hebben op zorg aan jeugdigen op grond van de Jeugdwet worden behandeld door de Commissie Meldingen Jeugd. In deze commissie zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid vertegenwoordigd. De Commissie Meldingen Jeugd houdt de regie op de behandeling van de meldingen.

Leidraad meldingen Jeugd

De Leidraad Meldingen Jeugd is de basis voor de behandeling van verplichte- en andere meldingen binnen de jeugdhulp door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. De leidraad is bedoeld voor organisaties en solistisch werkende jeugdhulpverleners die calamiteiten en geweld moeten melden op grond van de wet.