Melden over jeugdhulp

Er zijn twee soorten meldingen mogelijk bij de inspectie: verplichte meldingen en niet-verplichte meldingen. Zorgaanbieders moeten een aantal dingen melden bij de IGJ. Daarnaast kunnen zij andere meldingen doen. Andere meldingen, zijn meldingen die niet verplicht zijn maar die wel gaan over zaken waar de inspectie toezicht op houdt en die we graag willen weten. Ook gemeenten, professionals, ouders/verzorgers en andere betrokkenen kunnen meldingen doen bij de inspectie. Op deze pagina geven we meer informatie over de soorten meldingen. Ook leest u hier hoe u kunt (of moet) melden en hoe de inspectie de meldingen behandelt.

Meldingen door burgers

Wil je als ouder, verzorger of andere betrokkene een incident, gebeurtenis of situatie melden bij de inspectie? Dan kan je contact op nemen met het  Landelijk Meldpunt Zorg.

Meldingen door professionals

Op de pagina Melden en aanvragen voor professionals staan de verschillende formulieren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hier vindt u formulieren voor bijvoorbeeld melden, registreren en aanvragen bij de IGJ.

Commissie Meldingen Jeugd behandelt de meldingen

Alle meldingen die betrekking hebben op zorg aan kinderen en jongeren volgens de Jeugdwet worden behandeld door de Commissie Meldingen Jeugd. In deze commissie werken medewerkers van de IGJ en de Inspectie Justitie en Veiligheid samen. De Commissie Meldingen Jeugd houdt de regie op de behandeling van de meldingen.

Leidraad meldingen Jeugd

De Leidraad Meldingen Jeugd is de basis voor de behandeling van verplichte- en andere meldingen binnen de jeugdhulp door de IGJ en de Inspectie Justitie en Veiligheid. De leidraad is bedoeld voor organisaties en solistisch werkende jeugdhulpverleners die calamiteiten en geweld moeten melden op grond van de wet.