Melden jeugdhulpaanbieders

Jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuis organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming moeten geweld en calamiteiten melden.

Het melden van geweld enĀ calamiteitenĀ is verplicht volgens artikel 4.1.8 van de Jeugdwet en artikel 4.2.5. van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).