Leidraad Meldingen Jeugd

De Leidraad Meldingen Jeugd is de basis voor de behandeling van verplichte- en andere meldingen binnen de jeugdhulp door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. De leidraad is vooral bedoeld voor organisaties en solistisch werkende jeugdhulpverleners die calamiteiten en geweld moeten melden op grond van de wet.