Onzuiverheden in medicijnen

Verschillende media spreken over een ‘vervuiling in medicijnen’. Een woord dat beter klopt is onzuiverheid. Hoe zit dat nu precies? In medicijnen zitten werkzame stof(fen) en hulpstoffen. Daarnaast komen ook andere stoffen in geneesmiddelen terecht. Dit zijn onzuiverheden die meestal ontstaan tijdens het productieproces. Deze onzuiverheden zijn niet te voorkomen.

Meer uitleg over wat precies onzuiverheden zijn, is te zien in de onderstaande animatie. Of ga naar algemene informatie over onzuiverheden in medicijnen op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

In medicijnen zitten werkzame stoffen en hulpstoffen
Werkzame stoffen werken tegen jouw klachten
Hulpstoffen bepalen de houdbaarheid
Het maken van medicijnen is een chemisch proces
Hier komen ook andere stoffen in het medicijn terecht
Deze noemen we onzuiverheden
Daarom zijn er strenge regels voor de hoeveelheid onzuiverheid die in medicijnen is toegestaan
De fabrikant en de overheid controleren of deze hoeveelheid onder grens blijft
Is dit zo? Dan is het medicijn veilig
Komt de hoeveelheid boven de grens?
Dan komt het medicijn niet op de markt, of bekijken we welke actie nodig is
Hierdoor kun je jouw medicijn veilig gebruiken, volgens de bijsluiter of het advies van je zorgverlener

Controle op hoeveelheid onzuiverheden

Als Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houden we de samenstelling, kwaliteit en veiligheid nauwgezet in de gaten. Dat doen we samen met het CBG en fabrikanten. De fabrikant controleert of de hoeveelheid van de onzuiverheden onder de toegestane grenzen blijft.

Infographic onzuiverheid in medicijnen

Soms blijkt het dat de grenzen wel zijn overschreden. Dan komt het medicijn niet op de markt of kunnen we actie ondernemen. Medicijnen kunnen worden teruggeroepen. Of de vergunning van een bepaalde fabrikant wordt geschorst. Door samen te werken en in te grijpen wanneer dat nodig is, letten IGJ en CBG erop dat patiënten hun medicijnen veilig kunnen gebruiken.

Voorbeelden van ingrijpen

Een voorbeeld ingrijpen is de situatie rond een aantal medicijnen waarin teveel van de- waarschijnlijk kankerverwekkende- stof NDMA zat. NDMA behoort tot de chemische groep van de nitrosaminen. We hebben toen, samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) actie ondernomen.

Lees meer over teveel NDMA in verschillende medicijnen. Dit leidde tot terugroepacties met valsartan, losartan en ranitidine in 2018 en 2019:

Lees meer over de onzuiverheid AZBT in een aantal bloeddrukmedicijnen. Dit leidde onder andere tot terugroepacties met losartan, valsartan en irbesartan in juli 2021: