Zorg, jeugdhulp en toezicht in tijden van personeelstekorten

De hele gezondheidszorg kampt met personeelstekorten die naar verwachting zullen groeien. Wij zien dat aanbieders van zorg en jeugdhulp naar oplossingen zoeken om zorg en jeugdhulp te laten doorgaan.

Dat willen wij stimuleren. Door hen te vragen verder te gaan met zoeken naar innovatieve oplossingen en in te zetten op goed werkgeverschap, samenwerking en technologie. Ook is er binnen een norm vaak ruimte om het anders te doen. Als die er niet is, is het mogelijk om er onderbouwd vanaf te wijken op voorwaarde dat zorg en jeugdhulp goed en veilig zijn.

Als een norm volgens aanbieders niet meer past, moet bekeken worden welke normen wel passen in deze tijd van personeelsschaarste. De inspectie stelt geen kwaliteitsnormen op, maar gaat uit van wetgeving en veldnormen van beroepsverenigingen en koepels van aanbieders. Als wij merken dat in de praktijk vaak van een norm wordt afgeweken, bespreken we dat met koepels en beroepsorganisaties.