De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de geboortezorg. De IGJ kijkt daarbij naar alle zorgaanbieders die betrokken zijn bij geboortezorg.