Inzet personeel in de zorg

Elke dag werken meer dan een miljoen zorgmedewerkers samen om mensen in Nederland goede zorg te bieden. Deze zorgmedewerkers zijn onmisbaar voor het bieden van goede en toegankelijke zorg voor wie dat nodig heeft. Zorgaanbieders moeten zorgen voor voldoende en deskundig personeel om dit mogelijk te maken. Daarnaast spelen mantelzorgers en vrijwilligers een steeds grotere rol in de dagelijkse zorgpraktijk. Op deze pagina’s geven wij meer duidelijkheid over de rollen en taken van mantelzorgers, vrijwilligers en andere medewerkers in de zorg- en welzijnssector. 

Meer samenwerking

Het wordt steeds belangrijker om zorgmedewerkers slim in te zetten. Zorgaanbieders zoeken naar andere manieren om personeel in te zetten en de zorg te bieden. Zij kijken ook steeds meer naar wat een patiënt/cliënt zelf kan. Of wat mogelijk is met hulp van bijvoorbeeld mantelzorgers of vrijwilligers. De inspectie ziet het belang van samenwerking tussen zorgverleners en met mantelzorgers en vrijwilligers. Dit brengt de zorg en het gewone leven dichter bij elkaar. Daarnaast is de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers ontzettend waardevol bij de groeiende personeelstekorten.

Wat kan en mag?

De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers roept veel vragen op. Mogen mantelzorgers en vrijwilligers helpen in de zorg? En zo ja, wat mogen zij wel en niet? En wie is er verantwoordelijk? Hoeveel ruimte is er om de zorg anders te organiseren ? Op de volgende pagina’s geven wij antwoord op deze vragen.