De organisatie

De IGJ bestaat uit verschillende onderdelen. De toezichtafdelingen zijn georganiseerd in de domeinen en de stafafdelingen vallen onder de directies. Deze pagina geeft een kort overzicht wat de verschillende afdelingen doen.

Domein Curatieve Gezondheidszorg/Geneesmiddelen en Medische Technologie

Het domein Curatieve Gezondheidszorg/Geneesmiddelen en Medische Technologie (CG/GMT) let op de kwaliteit en veiligheid van de curatieve zorg en de naleving van de wetgeving. Ook kijken zij naar de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van medische producten en het gebruik daarvan door zorgprofessionals.

Het domein CG/GMT bestaat uit de volgende afdelingen:

Domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg

Het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg let op de kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp, de jeugdbescherming en jeugdreclassering en maatschappelijke zorg. Daarnaast kijken we of de wetgeving wordt nageleefd. Onze hoogste prioriteit geven wij aan de langdurige zorg voor kwetsbare mensen.

Informatie- en MeldingenCentrum

Het Informatie- en Meldingencentrum (IMC) bestaat uit het Meldpunt (MP), het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) en Administratie & Digitale Informatievoorziening (ADIV).

Directie Bedrijfsvoering

Directie Bedrijfsvoering draagt actief bij aan het succesvol realiseren van de organisatiedoelen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De directie is dienstverlenend en ondersteunt de organisatie op het gebied van Personeel & Organisatie, Financiën, Kwaliteit & Control, Informatie & ICT, Risicodetectie & Ontwikkeling, Facilitaire Dienst & DIV en Administratieve en Managementondersteuning.

Directie Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing en Boetes

De directie Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing en Boetes (BJCB) ondersteunt de IGJ als geheel en in het bijzonder de toezichtafdelingen van de IGJ.

Zij levert juridische ondersteuning op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zij zorgt voor goede, afgestemde en tijdige inbreng van de IGJ belangen en ideeën in de beleidsontwikkelings- en wetgevingsprocessen van het kerndepartement van VWS. Ook ondersteunt zij de organisatie met advies en uitvoering van interne en externe communicatie. Spoort strafbare feiten op en legt als dat nodig is een bestuurlijke boete op.

Ze werken veel samen met anderen, zowel intern als extern, vaak in multidisciplinaire teams. Ze houden ontwikkelingen binnen IGJ en gebeurtenissen in de maatschappij en de politiek goed in de gaten en reageren daarop als dat nodig is.

De directie bestaat uit de volgende afdelingen: