Integriteit en geschenken

Voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid kernwaarden om de ons toevertrouwde taken integer uit te voeren. Vanuit die waarden geldt als beleidslijn dat we geen geschenken, giften, vergoedingen of andere voordelen aannemen, ook niet als die zijn bedoeld als blijk van waardering. Wij vragen uw begrip daarvoor en verzoeken u vriendelijk daarmee rekening te houden.