Toezichtvernieuwing

Net als onze samenleving, ontwikkelt en verandert het zorgveld steeds. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt daar rekening mee. De inspectie werkt altijd aan het ontwikkelen van het toezicht: in de praktijk en via wetenschappelijk onderzoek.

Ontwikkelen in de praktijk

Wij kijken kritisch naar wat we doen en hoe we dit doen. De inzichten die dit oplevert gebruiken we voor verbetering van ons toezicht. Wat kan of moet anders? Kunnen we data anders gebruiken om beter zicht te krijgen op risico’s in de zorg? Is een gesprek soms effectiever voor goede en veilige zorg en jeugdhulp dan een inspectiebezoek? Je kunt hierbij denken aan een gesprek met de raad van bestuur, de raad van toezicht, medewerkers of de cliëntenraad, cliënten en familieleden.

Pilots

We willen ons toezicht blijven ontwikkelen en verbeteren. Nieuwe of andere vormen van toezicht testen wij regelmatig in de praktijk. We voeren hiervoor pilots uit bij zorgaanbieders of fabrikanten. Benieuwd naar de pilots? Bekijk het overzicht van Pilots in de praktijk.

Wetenschappelijk onderzoeksprogramma

Toezicht onderbouwen en verbeteren is belangrijk voor de inspectie. Daarom initieert, begeleidt en implementeert de inspectie wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers vanuit de IGJ voeren dit uit, in samenwerking met externe kennisorganisaties. Het onderzoeksprogramma sluit aan op de meerjarenbeleidsplannen van de inspectie.

Kenniscollectie

We hebben tot nu toe verschillende onderzoeken uitgevoerd en hierover gepubliceerd. De IGJ vindt het belangrijk om steeds te leren. Daarnaast willen we de kennis die we hebben verzameld toegankelijk maken. Ben je geïnteresseerd in de onderzoeken en/of publicaties die tot nu toe zijn verschenen? Bekijk dan onze kenniscollectie.

Verbinding wetenschap en praktijk

De IGJ financiert 2 bijzondere leerstoelen aan de Erasmus School of Health Policy & Management. Dit is een afdeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op deze manier zorgen we voor een stevige verbinding tussen wetenschap en praktijk.

Beeld: ©IGJ

Anne Margriet Pot bekleedt de leerstoel ‘Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg’. Deze leerstoel richt zich op het beter laten aansluiten van het toezicht op de langdurige zorg bij de toenemende netwerkstructuur van de gezondheidszorg. Hierbij staan de ervaringen van de personen die zorg ontvangen centraal.

Ons toezicht vraagt om innovatie.

Het publiek krijgt steeds meer recht om ergens over te beslissen. Ook over de zorg die mensen ontvangen. De maatschappelijke positie en wetmatige basis van toezichthouders zijn niet langer vanzelfsprekend. Netwerkzorg roept de vraag op wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van die zorg. Zorgaanbieders en de inspectie spelen nog onvoldoende in op de behoeften en voorkeuren van patiënten en cliënten.

Het is belangrijk om te luisteren naar hun ervaringen, naast die van familieleden en zorgprofessionals. Dit alles vraagt om een meer flexibele vorm van toezicht die persoonsgerichte en geïntegreerde zorg stimuleert.

Beeld: IGJ

Ian Leistikow bekleedt de leerstoel ‘Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg’.

In de kern gaat het om de vraag hoe toezicht anders, slimmer, beter zou kunnen. Zodra de IGJ ergens aandacht aan besteedt, ontstaat er een effect.

De kunst van toezicht? Met zo weinig mogelijk middelen en zo weinig mogelijk bureaucratische last zo groot mogelijk effect te bereiken op het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Daarbij komt dat de IGJ geen betere verpleegkundige, bestuurder of richtlijnontwikkelaar is. Ons werk is er dus altijd op gericht dat anderen hun verantwoordelijkheid nemen. We zien in het goede samenspel tussen toezicht en het veld grote verbeteringen ontstaan. Dit laat zien dat ons werk ertoe doet.