Toezichtvernieuwing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft als doel de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en jeugdzorg in Nederland te waarborgen. We vinden het heel belangrijk om ons toezicht telkens weer onder de loep te nemen en te verbeteren. Zo kan IGJ blijven bijdragen aan betere zorg voor iedereen.

Leren

We verbeteren ons toezicht doelbewust door onderzoek te doen naar het effect van het toezicht en door te leren van ervaringen. Daarbij horen vragen als:

Doet IGJ de goede dingen?
Doet IGJ de dingen goed?

Door onafhankelijke onderzoekers te laten spiegelen wat wij doen en te vragen om in kaart te brengen hoe partijen op wie de IGJ toeziet, dat ervaren, vergaren wij kennis en bewijs over wat wel werkt en wat niet voor effectief toezicht met meerwaarde voor de samenleving. Deze kennis wordt meegenomen bij het oplossen van nieuwe toezichtvraagstukken en het uitvoeren van volgende inspectiebezoeken.

Verbeteren

Belangrijk als je wilt dat zorg voortdurend beter en veiliger wordt, is dat ook kritisch gekeken wordt wat het toezicht heeft opgeleverd:

Hebben de bezochte instellingen er iets aan gehad?
Is de zorg verbeterd doordat IGJ op bepaalde dingen is gaan letten?

Het is voor IGJ belangrijk dit soort kennis te hebben en deze kennis ook continu te vernieuwen, omdat we op basis daarvan ons toezicht steeds verder verbeteren.