Toezichtvernieuwing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft als doel de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en jeugdzorg in Nederland te waarborgen. We vinden het heel belangrijk om ons toezicht telkens weer onder de loep te nemen en te verbeteren. Zo kan IGJ blijven bijdragen aan betere zorg voor iedereen.

Leren

IGJ verbetert haar toezicht doelbewust door onderzoek te doen naar het effect van het toezicht en door te leren van ervaringen. Daarbij horen vragen als:

Doet IGJ de goede dingen?
Doet IGJ de dingen goed?

Zo wordt  bijvoorbeeld na afloop van toezichtprojecten onderzocht hoe het toezicht van IGJ is ervaren  door de partijen die door inspecteurs zijn bezocht. Deze kennis wordt meegenomen bij volgende inspectiebezoeken.

Verbeteren

Ook wordt gekeken wat het toezicht heeft opgeleverd:

Hebben de bezochte instellingen er iets aan gehad?
Is de zorg verbeterd doordat IGJ op bepaalde dingen is gaan letten?

Het is voor IGJ belangrijk dit soort informatie te hebben, omdat we op basis daarvan ons toezicht steeds verder verbeteren.