Ons toezicht: terugblik en vooruitblik

Hier vindt u informatie over onze plannen voor dit jaar en onze terugblik op het afgelopen jaar.
 

Terugblik 2023

De druk op de zorg heeft invloed op de manier waarop de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het toezicht inricht. Want een wereld in beweging vraagt om een toezichthouder die meebeweegt. Juist in een periode waarin soms moeilijke afwegingen gemaakt moeten worden tussen kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van zorg. In dit jaarbeeld staat hoe wij dit in 2023 hebben gedaan. 

Lees het Jaarbeeld 2023

Werkplan 2024

In het werkplan vertellen we wat we gaan doen in 2024. Het is zeker geen uitputtende lijst. Want de IGJ houdt regulier toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg bij een breed scala aan aanbieders en focust op talrijke thema’s. 

We kiezen steeds voor een meer gedifferentieerde aanpak en richten ons in 2024 onder meer op kleine aanbieders, kwetsbare doelgroepen, nieuwe zorgaanbieders, integere bedrijfsvoering, zorg voor asielzoekers, gedwongen zorg, een veilige zorgrelatie en suïcidepreventie.

Lees het Werkplan 2024.