Ons toezicht: terugblik en vooruitblik

Hier vindt u informatie over onze plannen voor dit jaar en onze terugblik op het afgelopen jaar.
 

Terugblik 2022

“Het belang van nauwlettend de ontwikkelingen in de zorg en samenleving volgen”, dat benadrukt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in haar jaarbericht 2022. In het verslagjaar 2022 sprongen daarbij vooral de zorg in asielzoekerscentra, de jeugdbeschermingsketen en geneesmiddelentekorten in het oog. Het Jaarbericht 2022 geeft een impressie van het werk van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2022.

Werkplan 2023

In het werkplan vertellen we wat we gaan doen in 2023. Het is zeker geen uitputtende lijst. Want de IGJ houdt regulier toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg bij een breed scala aan aanbieders en focust op talrijke thema’s. 

COVID-19 heeft ons laten zien hoe belangrijk goede gezondheidszorg en jeugdhulp zijn voor de kwaliteit van leven. Dankzij de enorme inzet van zorg- en jeugdhulpprofessionals is de kwaliteit van zorg en jeugdhulp in Nederland hoog. En dat willen we zo houden, daarom houden wij toezicht.