Jaarbeeld IGJ 2023

De druk op de zorg heeft invloed op de manier waarop de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het toezicht inricht. Want een wereld in beweging vraagt om een toezichthouder die meebeweegt. Juist in een periode waarin soms moeilijke afwegingen gemaakt moeten worden tussen kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van zorg. In dit jaarverslag staat hoe wij dit in 2023 hebben gedaan.

“We leven in een tijd waarin moeilijke afwegingen gemaakt moeten worden tussen kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van zorg. Wij als toezichthouder, zien toe op zorg die niet altijd meer vanzelfsprekend is.” Dat benadrukt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in haar jaarbeeld over 2023. Vooral bij de crisis in de jeugdbeschermingsketen en de asielcrisis is hier sprake van. Maar ook de publieke gezondheid staat onder druk. 

Meer informatie

Dit jaarbeeld gaat over de ontwikkelingen in ons toezicht, meldingen, thema’s, risico’s en onszelf als organisatie in 2023. Het geeft een beeld van onze activiteiten in 2023, maar is niet volledig. Op onze website is alle informatie te vinden over de onderwerpen in ons toezicht, de zorgsectoren waarop wij toezien en onze publicaties in 2023.