Beeld: ©HH
Beeld: ©HH
Beeld: ©HH

Zorgnetwerken

Mensen die zorg en ondersteuning thuis krijgen, hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Daarnaast zijn er vaak mantelzorgers en soms ook vrijwilligers bij de zorg betrokken. Al deze mensen vormen samen het ‘zorgnetwerk’ rondom de cliënt. De inspectie houdt toezicht op zorgnetwerken. Deze vorm van toezicht blijft voor de IGJ een speerpunt.