Angela van der Putten benoemd als hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke Zorg

Angela van der Putten wordt hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke Zorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De benoeming gaat in per 1 januari 2022. Angela volgt Korrie Louwes op, die op 1 oktober is gestart als algemeen directeur Onderwijs, Cultuur en Welzijn bij de gemeente Den Haag.

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen: ‘Met haar ervaring als bestuurder en toezichthouder en haar brede kennis van veiligheid en het sociaal-maatschappelijke domein past Angela heel goed in het profiel dat we zochten. Ik ben blij dat zij met deze kennis en ervaring de IGJ komt versterken.’

Angela van der Putten

Angela van der Putten is op dit moment hoofdinspecteur bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. In de periode daarvoor werkte zij onder meer als directeur Veiligheid bij de Gemeente Utrecht en als hoofd Gezondheidsbescherming bij de GGD. Eerder bekleedde zij diverse functies bij de toenmalige Inspectie Gezondheidsbescherming/ Keuringsdienst van Waren (nu NVWA). Ze studeerde Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool in Nijmegen en daarna Algemene Sociale Wetenschappen met als specialisatie Organisatie, Beleid en Management aan de Universiteit Utrecht.

Als hoofdinspecteur bij de IGJ wordt Angela van der Putten verantwoordelijk voor het toezicht op de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, netwerkzorg, preventie, verpleging en verzorging en zorg voor asielzoekers en justitiabelen.

Angela van der Putten: ‘De IGJ speelt een belangrijke rol om het vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid te waarborgen zodat iedereen in ons land kan rekenen op goede zorg en hulp. Daarbij wil de IGJ zo effectief mogelijk anticiperen op de ontwikkelingen in de zorg. Ik ben heel gemotiveerd om daar mijn bijdragen aan te leveren.’