Zorg in zorgnetwerken

De zorg verandert. Mensen blijven langer thuis wonen. Na een ziekenhuisopname gaan mensen zo snel mogelijk weer naar huis. Zij krijgen nu steeds vaker zorg, behandeling en ondersteuning in of dichtbij huis. Dit betekent dat een deel van de taken en verantwoordelijkheden van zorg- en hulpverleners verschuiven.

Bepaalde behandel- en zorgtaken van de specialist en het ziekenhuis gaan naar de huisarts en de wijkverpleegkundige. Zij spelen een steeds belangrijkere rol. Het betekent daarnaast dat de mantelzorger steeds belangrijker wordt. Ook de gemeente speelt een steeds grotere rol bij de ondersteuning thuis.

Mensen die zorg en ondersteuning krijgen, hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Daarnaast zijn er vaak mantelzorgers en soms ook vrijwilligers bij de zorg betrokken. Al die mensen vormen samen het ‘zorgnetwerk’ rondom de cliënt. We spreken in dit soort situaties van ‘netwerkzorg’. Het is belangrijk dat er goed wordt samengewerkt in het zorgnetwerk van een cliënt.

Toezicht op zorgnetwerken

Voor het toezicht op zorgnetwerken heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een toetsingskader ontwikkeld. Daarin staan de volgende vragen centraal:

  • Staat de behoefte van de cliënt centraal in het zorgnetwerk?
  • Werkt het zorgnetwerk samen met de mantelzorg?
  • Werken de zorg- en hulpverleners samen in het zorgnetwerk?
  • Biedt het zorgnetwerk veilige zorg?

De inspectie kijkt altijd vanuit het perspectief van de cliënt. Meer weten over zorgnetwerken en hoe de inspectie hier toezicht op houdt? Bekijk de visual.

Met het toezicht op zorgnetwerken wil de inspectie:

  • de kwaliteit en veiligheid van de zorg thuis vanuit cliëntperspectief verbeteren
  • de samenwerking en samenhang in zorgnetwerken stimuleren
  • de afstemming en samenwerking met de Wmo-toezichthouders in gemeenten verbeteren

De inspectie houdt zich vanuit verschillende invalshoeken bezig met toezicht op zorgnetwerken. Zij kijkt bijvoorbeeld gebiedsgericht naar drie doelgroepen met complexe zorgbehoeften: 

Daarnaast houdt de inspectie zich bezig met: