Toezicht op zorg in zorgnetwerken

De zorg verandert. Mensen blijven langer thuis wonen. Ook gaan ze na een opname of behandeling in het ziekenhuis zo snel mogelijk weer naar huis. Ze krijgen hun zorg, behandeling of ondersteuning steeds vaker in hun eigen leefomgeving. Vaak hebben zij te maken met verschillende zorg- en hulpverleners.

Bij het toezicht op zorgnetwerken toetst de inspectie breder dan de kwaliteit van zorg van een specifieke zorgaanbieder. We kijken naar het hele zorgnetwerk van de cliënt.

Iedere zorgaanbieder of zorgverlener die zorg biedt aan cliënten met meerdere zorgbehoeften, is onderdeel van een zorgnetwerk. De inspectie vindt het belangrijk dat zorgaanbieders dit vanzelfsprekend vinden.

De zorg moet niet alleen van goede kwaliteit zijn. De inspectie verwacht ook van zorgaanbieders dat zij goed samenwerken. En dat zij afspraken maken over de zorg voor deze cliënten. Ook met de mantelzorgers en vrijwilligers die bij dit zorgnetwerk horen.

Doelen toezicht op zorgnetwerken

Met het toezicht op zorgnetwerken wil de inspectie:

  • De kwaliteit en veiligheid van de zorg thuis verbeteren, gezien door de ogen van de cliënt.
  • De samenwerking en samenhang in zorgnetwerken stimuleren. Hiervoor kijkt de inspectie niet alleen naar het zorgnetwerk van een individuele cliënt. Maar ook hoe zorgaanbieders binnen een bepaalde regio met elkaar samenwerken.
  • De afstemming en samenwerking met de Wmo-toezichthouders in gemeenten verbeteren.

Toezicht zorgnetwerken per doelgroep

Kijk hier voor een overzicht per doelgroep wat we tot nu toe hebben gedaan aan toezicht.

Als er risico’s zijn in de zorg vanuit een netwerk, wat kan de IGJ dan doen?

Wat kan de inspectie doen als cliënten/patiënten bijvoorbeeld versnipperde en onsamenhangende zorg vanuit een zorgnetwerk krijgen? Of als er gaten in die zorg vallen? Of als de zorg vanuit het netwerk niet genoeg aansluit op de wensen en behoeften van de cliënt? Kortom, als er risico’s zijn voor cliënten die zorg krijgen vanuit een netwerk?

Dan kunnen we verschillende interventies doen. We hebben de mogelijkheden bij zorgnetwerken op een rijtje gezet. Hierbij houden we rekening met het risico voor de volksgezondheid en het vertrouwen in de verbeterkracht van het zorgnetwerk.

Melden calamiteiten

Wanneer een melding gaat over incidenten tijdens de samenwerking tussen zorgaanbieders, spreekt de inspectie van een netwerkzorgmelding.

Lees verder hoe de inspectie omgaat met netwerkzorgmeldingen.