Toezicht op zorg in zorgnetwerken

De zorg verandert. Mensen blijven langer thuis wonen en gaan na een opname of behandeling zo snel mogelijk naar huis. Zorg, behandeling of ondersteuning wordt steeds vaker in de eigen leefomgeving gegeven. Bij het toezicht op zorgnetwerken toetst de inspectie breder dan de kwaliteit van zorg van een specifieke zorgaanbieder. We kijken naar het hele zorgnetwerk rond de cliënt thuis.

Iedere zorgaanbieder of zorgverlener die zorg biedt aan cliënten met meervoudige zorgbehoeften, is onderdeel van een zorgnetwerk. De inspectie vindt het belangrijk dat zorgaanbieders dit vanzelfsprekend vinden. De zorg moet niet alleen van goede kwaliteit zijn. De inspectie verwacht ook van zorgaanbieders dat zij goed samenwerken. En dat zij afspraken maken over de zorg voor deze cliënten. Ook met de mantelzorgers en vrijwilligers die deel uitmaken van het zorgnetwerk.

Met het toezicht op zorgnetwerken wil de inspectie:

  • De kwaliteit en veiligheid van de zorg thuis verbeteren, gezien door de ogen van de cliënt
  • De samenwerking en samenhang in zorgnetwerken stimuleren. Hiervoor kijkt de inspectie niet alleen naar het zorgnetwerk van een individuele cliënt. Maar ook hoe zorgaanbieders binnen een bepaalde regio met elkaar samenwerken.
  • De afstemming en samenwerking met de Wmo-toezichthouders in gemeenten verbeteren.

Deze vorm van toezicht is relatief nieuw. Kijk hier voor een overzicht per doelgroep wat we tot nu toe hebben gedaan aan toezicht.

Melden calamiteiten

Wanneer een melding gaat over incidenten tijdens de samenwerking tussen zorgaanbieders, spreekt de inspectie van een netwerkzorgmelding. Lees verder hoe de inspectie omgaat met netwerkzorgmeldingen.

Uitgebreide informatie

Bekijk de infographic voor een uitgebreide toelichting over zorg in zorgnetwerken en ons toezicht daarop.

In 2019 hebben we het magazine 'Toezicht op zorgnetwerken' uitgebracht met interviews en achtergrondverhalen uit de zorg.