Steeds meer aandacht in de zorg voor stoppen met roken en tegen overgewicht, maar het kan nog beter

Huisartsen, praktijkondersteuners en ziekenhuizen helpen mensen steeds vaker en beter bij stoppen met roken en tegen overgewicht. Dat doen ze samen met andere organisaties in de zorg en met lokale organisaties. Maar het kan nog beter. Niet iedereen krijgt de ondersteuning die nodig is om gezonder te leven. Er is meer aandacht voor kwetsbare mensen nodig. Daarvoor moeten zorgverleners ook beter zicht krijgen op wat er allemaal aan aanbod in hun regio is. Nog meer samenwerking tussen alle organisaties is daarvoor nodig. 

Dat ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na landelijk onderzoek en in drie regio’s: Almelo/Twenterand, rond Heerlen en rond Emmen. Landelijk is 52 procent van de bevolking te zwaar en 18 procent rookt. In de drie regio’s liggen die percentages nog wat hoger.

Beeld: ©ANP | Olga Rolencino

Gezonder leven helpt

Zorgverleners willen hun patiënten en cliënten helpen gezonder te leven. Want dat helpt tegen bestaande of latere klachten en ziektes. 

Zorgverleners kaarten dat aan in de spreekkamer, en hun patiënten en cliënten begrijpen en waarderen dat meestal ook. Wel is het gesprek daarover moeilijker met mensen met een lager inkomen, minder opleiding of minder eigen vaardigheden om gezonder te leven. 

Zorgverleners hebben een beter overzicht nodig van het totale aanbod aan leefstijlbegeleiding in hun regio. Dan kunnen zij beter inspelen op de wensen en behoeften van hun patiënten en cliënten.

Verder kunnen de verschillende organisaties hun samenwerking nog versterken. Onder andere door beter informatie uit te wisselen en afspraken te maken over wie verantwoordelijk is voor de nazorg en bij een terugval. 

Voor cliënten moeten er minder obstakels zijn als wachtlijsten, reisafstanden en kosten (eigen risico).

Van ziekte genezen naar gezondheid stimuleren

Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden is het ook nodig gezond leven te stimuleren. De punten die de inspectie noemt kunnen in de regioplannen van de zorg en andere organisaties komen. Dat biedt kansen om nog meer aandacht te besteden aan het stimuleren van een gezonde leefstijl, juist om klachten en ziekte te voorkomen.