Infectiepreventie, infectieziektebestrijding en antibioticaresistentie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de partijen die een rol spelen bij de signalering, de preventie en de bestrijding van infectieziekten, binnen de publieke gezondheidszorg en binnen de zorginstellingen.