Infectiepreventie

Als infectieziekten zich verspreiden binnen een zorginstelling kan dat ernstig zijn, omdat de patiënten vaak een verminderde afweer hebben. In een zorginstelling zelf kunnen ook infecties ontstaan. Zoals een wondinfectie na operatie, of een urineweginfectie bij  een patiënt met een urinewegkatheter. Dit noemen we ‘zorginfecties’. 

Maatregelen nemen

Het is niet mogelijk om het aantal zorginfecties tot nul terug te brengen. Wel kunnen en moeten instellingen maatregelen nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om hygiëne. Zo kunnen ze de kans op het ontstaan van een zorginfectie kleiner maken.

Toezicht op infectiepreventie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet er op toe dat de zorginstellingen hun infectiepreventiebeleid op orde hebben. En ook dat ze er alles aan doen om de verspreiding van infectieziekten en het ontstaan van zorginfecties zo goed mogelijk tegengaan. Het veld stelt zelf richtlijnen op hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. IGJ ziet er op toe dat de richtlijnen er zijn en dat zorginstellingen ze toepassen.