Bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete is een bestuursrechtelijk handhavingsinstrument die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan opleggen als deze geldende wetten en/of veldnormen zijn overtreden.

Een zorgaanbieder is een instelling of een solistisch werkende zorgverlener.

Rechtspraak met boete

Beleidsregels

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft beleidsregels vastgesteld. In de Beleidsregels bestuurlijke boete staat per wet voor welke overtredingen een boete kan worden opgelegd en wat de maximale hoogte is van de boete die opgelegd zal worden.

Ook is hierin bepaald of we eerst een waarschuwing geven, of direct overgaan tot het geven van een boete.

Wetten

We kunnen een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van de volgende wetten:

Economische delicten

Sommige overtredingen zijn tevens economische delicten, zoals het handelen in geneesmiddelen zonder handelsvergunning. Bij economische delicten kan de inspectie in overleg het Openbaar Ministerie inschakelen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Opsporen van strafbare feiten.