Bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete is een bestuursrechtelijk handhavingsinstrument dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan een 'instelling' kan opleggen als deze geldende wetten en/ of veldnormen voor goede zorg aan patiënten, cliënten of jeugdigen heeft overtreden.

Een 'instelling' is een  zorgaanbieder, een aanbieder van jeugdhulp en/ of een solistisch werkende zorgverlener.

Rechtspraak met boete

Beleidsregels

IGJ heeft beleidsregels gemaakt die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vastgesteld. In deze beleidsregels staat per wet voor welke overtredingen een boete kan worden opgelegd en wat de maximale boete is.

Ook is hierin bepaald of we eerst een waarschuwing geven, of direct overgaan tot het geven van een boete.

Wetten

We kunnen een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van de volgende wetten:

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg*

Opiumwet

Wet afbreking zwangerschap

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg*

Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen

Wet inzake bloedvoorziening

Wet op de medische hulpmiddelen

Jeugdwet*

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal*

Geneesmiddelenwet*

Wet op de bijzondere medische verrichtingen

*Sinds 1 januari 2020 gelden voor deze wet nieuwe boetebeleidsregels. Het gaat om een klein aantal, vaak technische aanpassingen. Specifieke wijzigingen staan in de toelichting bij het wijzigingsbesluit.

Economische delicten

Sommige overtredingen zijn tevens economische delicten, zoals het handelen in geneesmiddelen zonder handelsvergunning. Bij economische delicten kan de inspectie in overleg het Openbaar Ministerie inschakelen.

Meer informatie: Opsporen van strafbare feiten.