Bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete is een bestuursrechtelijk handhavingsinstrument dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in bepaalde situaties kan gebruiken. IGJ heeft beleidsregels gemaakt die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vastgesteld.

In deze beleidsregels staat per wet voor welke overtredingen een boete kan worden opgelegd en wat de maximale boete is. Ook is hierin bepaald of u eerst een waarschuwing krijgt, of direct een boete.

Bij overtreding van de volgende wetten kan een bestuurlijke boete worden opgelegd:

 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
 • Opiumwet
 • Wet afbreking zwangerschap
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
 • Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
 • Wet inzake bloedvoorziening
 • Wet op de medische hulpmiddelen
 • Jeugdwet
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
 • Geneesmiddelenwet
 • Wet op de bijzondere medische verrichtingen

Aanpassing boetebeleidsregels per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe boetebeleidsregels. Het gaat om een klein aantal, vaak technische aanpassingen. De volgende bijlagen van de boetebeleidsregels zijn op onderdelen gewijzigd:

 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
 • Jeugdwet
 • Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
 • Geneesmiddelenwet

Meer informatie:

Economische delicten

Sommige overtredingen zijn tevens economische delicten, zoals het handelen in geneesmiddelen zonder handelsvergunning. Bij economische delicten kan de inspectie in overleg het Openbaar Ministerie inschakelen.