Toetsingskaders wijkverpleging

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van de wijkverpleging. Tijdens bezoeken aan aanbieders van wijkverpleging gebruikt de inspectie een toetsingskader. Er is een algemeen toetsingskader Toezicht op de Wijkverpleging en een verkorte versie voor kleine zorgaanbieders. Ook zijn er andere toetsingskaders, gericht op een speciaal thema.

De normen in de toetsingskaders baseert de inspectie op wetten en regels, veldnormen en richtlijnen. De inspectie kijkt regelmatig of het toezicht nog aansluit op de praktijk. Als het nodig is, passen we toetsingskaders aan.

Toetsingskader Toezicht op de Wijkverpleging

Met het toetsingskader Toezicht op de Wijkverpleging kijkt de inspectie naar de zorg thuis door de wijkverpleging. In het toetsingskader staan 5 thema’s waar de inspectie op let:

 1. Cliënt centraal
  Sluit de zorg aan bij de wensen en behoefte van de cliënt?
 2. Integrale zorg
  Krijgt de cliënt afgestemde zorg? Werkt het team van zorgverleners goed samen? En stemmen zij de zorg goed af met mantelzorgers en met zorgverleners van andere organisaties?
 3. Veilige zorg
  Krijgt de cliënt deskundige en veilige wijkverpleging? Is er bijvoorbeeld genoeg aandacht voor medicatieveiligheid? Voelt de patiënt zich veilig bij de zorgverlener? En voert de wijkverpleging alle verpleegtechnische handelingen goed uit?
 4. Professionele autonomie van de wijkverpleegkundige
  Stelt de wijkverpleegkundige zorgvuldig de (her-)indicatie? En bevordert de wijkverpleegkundige de kwaliteit van het team?
 5. Sturen op kwaliteit
  Verbetert de zorgaanbieder voortdurend de zorg? Zorgt de zorgaanbieder voor voldoende en deskundig personeel en voor een cultuur waarin leren en verbeteren belangrijk zijn?

Verkort toetsingskader voor kleine zorgaanbieders

De inspectie kan een Verkort toetsingskader wijkverpleging gebruiken voor kleine zorgaanbieders van wijkverpleging. Dit zijn aanbieders met minder dan 50 cliënten. Zo past het toezicht beter bij de situatie. In dit toetsingskader staan 3 thema’s waar de inspectie op let:

 1. Cliënt centraal
  Sluit de zorg aan bij de wensen en behoefte van de cliënt?
 2. Deskundige zorgverlener
  Zorgt de zorgaanbieder voor voldoende en deskundige zorgverleners die goed samenwerken?
 3. Sturen op kwaliteit en veiligheid
  Verbetert de zorgaanbieder voortdurend de zorg? En zorgt de zorgaanbieder ervoor dat de zorg veilig is?

Andere toetsingskaders in het toezicht op wijkverpleging

De inspectie gebruikt soms ook andere toetsingskaders. Bijvoorbeeld omdat een zorgaanbieder nieuw is. Of omdat de inspectie kijkt naar een bepaald thema. Deze toetsingskaders zijn: