Toetsingskaders wijkverpleging

Bij het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de wijkverpleging gebruikt de inspectie het toetsingskader Wijkverpleging. In dit toetsingskader staat waar de inspecteurs op letten tijdens een bezoek aan een aanbieder van wijkverpleging. 

Toetsingskader wijkverpleging

De inspectie gebruikt soms ook andere toetsingskaders, afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld omdat een zorgaanbieder nieuw is. Of omdat de inspectie kijkt naar een bepaald thema of naar het zorgnetwerk waar de zorgaanbieder deel van is.

Met het toetsingskader Toezicht op de Wijkverpleging kijkt de inspectie naar de verpleging en verzorging thuis door de wijkverpleging. In het toetsingskader staat waar de inspectie op let. Dit wordt uitgelegd bij Toezicht op de wijkverpleging.
De normen in dit toetsingskader baseert de inspectie op wetgeving en op veld- en beroepsnormen. Bijvoorbeeld het Kwaliteitskader wijkverpleging.
De inspectie kijkt regelmatig of het toezicht nog aansluit op de praktijk en op de wet- en regelgeving. Als het nodig is, stellen we onze manier van toezicht houden bij.

Verkort toetsingskader wijkverpleging

Voor kleine aanbieders van wijkverpleging kan de inspectie een verkort toetsingskader gebruiken. Zo past het toezicht beter bij de situatie.

Andere toetsingskaders in het toezicht op wijkverpleging

Toetsingskader Telemonitoring volwassenen thuis

Dit toetsingskader richt zich op de zorg op afstand aan volwassen patiënten (18+) die onder behandeling staan van een medisch specialist of van de huisarts en thuis verblijven met telemonitoring.

Toetsingskader Zorgnetwerken

Aanbieders van wijkverpleging zijn onderdeel van een zorgnetwerk rondom thuiswonende cliënten. Daarom kunnen zij ook te maken krijgen met het toetsingskader.