Toezicht op de wijkverpleging

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit en de veiligheid van de wijkverpleging. De inspectie doet dit via inspectiebezoeken, themabezoeken en toezicht op incidenten. In het toezicht staat ‘leren en verbeteren’ centraal.

In de wijkverpleging zijn veel verschillende zorgaanbieders actief. Er zijn grote aanbieders die landelijk of regionaal werken en vaak meerdere vormen van langdurige zorg leveren. Er zijn ook veel kleine zorgaanbieders en zzp’ers die één of een paar cliënten verzorgen, in hun directe omgeving.

De kennis van zorgaanbieders over kwaliteit en veiligheid in de wijkverpleging verschilt. Dat blijkt uit inspectiebezoeken in de afgelopen jaren. De inspectie stimuleert zorgaanbieders om te leren en hun zorgverlening te verbeteren. Zodat de zorg van de wijkverpleging steeds beter wordt. Maar we bewaken ook of de kwaliteit en veiligheid van de zorg goed genoeg is. Wanneer de zorg niet voldoet aan de normen, dan grijpen we in.

Voor nieuwe aanbieders in de wijkverpleging zie Nieuwe zorgaanbieders

Waar let de inspectie op bij haar toezicht?

De inspectie kijkt naar 5 thema’s:

  1. Cliënt centraal: sluit de zorg aan bij de wensen en behoefte van de cliënt?
  2. Integrale zorg: krijgt de cliënt afgestemde zorg? Hoe is de samenwerking tussen de wijkverpleging en mantelzorgers, binnen het team van de wijkverpleging en tussen de wijkverpleging en andere zorgprofessionals?
  3. Veilige zorg: krijgt de cliënt deskundige en veilige wijkverpleging? Is er bijvoorbeeld genoeg aandacht voor medicatieveiligheid? Voelt de patiënt zich veilig bij de zorgverlener? En voert de wijkverpleging alle verpleegtechnische handelingen goed uit?
  4. Professionele autonomie van de wijkverpleegkundige: stelt de wijkverpleegkundige zorgvuldig de (her-)indicatie? En bevordert de wijkverpleegkundige de kwaliteit van het team?
  5. Sturen op kwaliteit: verbetert de zorgaanbieder voortdurend de zorg? Zorgt de zorgaanbieder voor voldoende en deskundig personeel en voor een cultuur waarin leren en verbeteren belangrijk zijn?

Deze thema’s staan in het toetsingskader Toezicht op de Wijkverpleging.

Vormen van toezicht

  • Inspectiebezoeken

De inspectie brengt elk jaar een groot aantal inspectiebezoeken aan zorgaanbieders in de wijkverpleging. Zie: Zo ziet een inspectiebezoek er uit.

  • Themabezoeken

De inspectie brengt elk jaar een aantal themabezoeken, waarin een bepaald onderwerp extra aandacht krijgt. Zoals bijvoorbeeld infectiepreventie, medicatieveiligheid, dwang in de zorg, zorgnetwerken, goed bestuur of E-health.

Toezicht op meldingen

Voor de inspectie zijn meldingen over gebeurtenissen waarbij iets mis is gegaan in de zorg een belangrijke bron van informatie. En voor u als zorgaanbieder, een belangrijk hulpmiddel om te leren van wat er mis is gegaan. En de kans te verkleinen dat dit nog een keer gebeurt.

Ga voor informatie over melden en een overzicht van alle meldingen naar ‘Melden voor professionals’. Of ga direct naar:

De informatie op deze pagina is bedoeld voor zorgprofessionals. Heeft u persoonlijk een klacht, melding of zorgen die u wilt bespreken? Dat kan via ons Landelijk Meldpunt Zorg.