Zo ziet een inspectiebezoek er uit

De inspectie bezoekt aanbieders van wijkverpleging naar aanleiding van signalen of meldingen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ook bezoekt de inspectie elk jaar een aantal aanbieders van wijkverpleging op basis van een steekproef.

Wanneer u bezoek krijgt van onze inspecteurs hoort u dat meestal vooraf. De inspecteur belt u of stuurt een brief met uitleg over het bezoek. Soms komt de inspectie onaangekondigd op bezoek. Een inspectiebezoek aan een aanbieder van wijkverpleging duurt meestal een hele dag.

Wat doen de inspecteurs tijdens het bezoek?

Globaal bestaat een inspectiebezoek uit de volgende onderdelen:

 • Gesprek met de bestuurder/eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de zorg en met de cliëntenraad
 • Meelopen met zorgroutes
 • Gesprekken met een wijkverpleegkundige en met andere zorgverleners
 • Gesprekken met cliënten en mantelzorgers
 • Inzage in cliëntdossiers
 • Inzage in documenten
 • Afsluitend gesprek

De inspecteurs bespreken met de zorgaanbieder de precieze invulling van het bezoek.

Waar let de inspectie op?

In het toetsingskader Toezicht wijkverpleging staat waar de inspectie op let. Dit toetsingskader bestaat uit 5 onderwerpen:

 1. Cliënt centraal
 2. Integrale zorg
 3. Veilige zorg
 4. Professionele autonomie van de wijkverpleegkundige
 5. Sturen op kwaliteit

Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen bij Toezicht op de wijkverpleging

Wat doet de inspectie na het bezoek?

Binnen 4 weken na het inspectiebezoek ontvangt de bestuurder een conceptrapport. Daarin staat wat de inspecteurs hebben gezien tijdens het inspectiebezoek. De bestuurder kan reageren als er feitelijke onjuistheden in het rapport staan. De inspectie beoordeelt de reactie en past het rapport aan als dat nodig is. Ook beschrijft de inspectie haar conclusie en wat het vervolg is. De zorgaanbieder ontvangt het definitieve rapport 4 weken later. Dit rapport publiceert de inspectie op haar website: Toezichtdocumenten.