Toetsingskader verpleeghuiszorg

In 2017 is de inspectie gestart met een nieuw toetsingskader. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt de basis voor dit nieuwe toetsingskader.

De inspecteur gebruikt het toetsingskader of het verkort toetsingskader tijdens het bezoek aan een verpleeghuis.

De kwaliteit in de zorg wordt niet bepaald door de inspectie, maar door de zorgverleners en zorgaanbieders zelf. Het zorgveld bepaalt zelf wat de minimum kwaliteit is en de inspectie controleert of iedereen zich hieraan houdt.

Aanvullend toetsingskader medicatieveiligheid

Veel calamiteiten in de verpleegzorg worden veroorzaakt door onzorgvuldigheden rondom medicatie verstrekking. Daarom gebruiken wij vanaf oktober 2018 een nieuw toetsingskader medicatieveiligheid in ons toezicht op verpleeghuiszorg.

De normen in dit toetsingskader geven ons de mogelijkheid om medicatieveiligheid thematisch te onderzoeken. Zo zien wij of verbetermaatregelen na een calamiteit ook daadwerkelijk in de organisatie geborgd zijn.

We letten daarbij op  de thema’s:

  • De betrokkenheid van de cliënt.
  • De deskundigheid van het personeel.
  • Sturen op kwaliteit en veiligheid op dit onderwerp.