Toetsingskaders verpleeghuiszorg

Voor het toezicht op verpleeghuizen gebruikt de inspectie het toetsingskader voor zorgaanbieders waar mensen wonen die langdurige zorg nodig hebben. Als aanvulling hierop gebruiken we het toetsingskader Medicatieveiligheid.

De inspecteur gebruikt het toetsingskader of het verkort toetsingskader tijdens het bezoek aan een verpleeghuis.

De kwaliteit in de zorg wordt niet bepaald door de inspectie, maar door de zorgverleners en zorgaanbieders zelf. Het zorgveld bepaalt zelf wat de minimum kwaliteit is en de inspectie controleert of iedereen zich hieraan houdt.

Andere toetsingskaders in het toezicht op verpleeghuiszorg

De inspectie gebruikt ook andere toetsingskaders. Bijvoorbeeld omdat een zorgaanbieder nieuw is. Of omdat de zorgaanbieder specialistische verpleeghuiszorg levert. Ook kijkt de inspectie naar actuele thema’s binnen de verpleeghuiszorg.  Deze toetsingskaders zijn: