Toetsingskader verpleeghuiszorg

Voor het toezicht op verpleeghuizen gebruikt de inspectie het toetsingskader voor zorgaanbieders waar mensen wonen die langdurige zorg nodig hebben. Als aanvulling hierop gebruiken we ook nog een toetsingskader voor medicatieveiligheid.

De inspecteur gebruikt het toetsingskader of het verkort toetsingskader tijdens het bezoek aan een verpleeghuis.

De kwaliteit in de zorg wordt niet bepaald door de inspectie, maar door de zorgverleners en zorgaanbieders zelf. Het zorgveld bepaalt zelf wat de minimum kwaliteit is en de inspectie controleert of iedereen zich hieraan houdt.

Aanvullend toetsingskader medicatieveiligheid

Veel calamiteiten in de verpleegzorg worden veroorzaakt door onzorgvuldigheden rondom medicatie verstrekking. Daarom gebruiken wij extra een toetsingskader medicatieveiligheid.

De normen in dit toetsingskader geven ons de mogelijkheid om medicatieveiligheid thematisch te onderzoeken. Zo zien wij of verbetermaatregelen na een calamiteit ook daadwerkelijk in de organisatie geborgd zijn.

We letten daarbij op  de thema’s:

  • De betrokkenheid van de cliënt.
  • De deskundigheid van het personeel.
  • Sturen op kwaliteit en veiligheid op dit onderwerp.