Toetsingskader verpleeghuiszorg

In 2017 is de inspectie gestart met een nieuw toetsingskader. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt de basis voor dit nieuwe toetsingskader. De inspectie kijkt of dit toetsingskader goed toetst of de verpleeghuiszorg van voldoende kwaliteit én persoonsgericht is, en hoe we het eventueel kunnen verbeteren. De inspectie gaat de verpleeghuiszorg vaker om verbeterpunten vragen over de manier waarop ze toezicht houdt.

De inspecteur gebruikt het toetsingskader als hij op bezoek gaat in een verpleeghuis.

De kwaliteit in de zorg wordt niet bepaald door de inspectie, maar door de zorgverleners en zorgaanbieders zelf. Het zorgveld bepaalt zelf wat de minimum kwaliteit is en de inspectie controleert of iedereen zich hieraan houdt.