Toetsingskader verpleeghuiszorg

Voor het toezicht op verpleeghuizen gebruikt de inspectie het toetsingskader voor zorgaanbieders waar mensen wonen die langdurige zorg nodig hebben. Als aanvulling hierop gebruiken we een toetsingskader voor medicatieveiligheid.

De inspecteur gebruikt het toetsingskader of het verkort toetsingskader tijdens het bezoek aan een verpleeghuis.

De kwaliteit in de zorg wordt niet bepaald door de inspectie, maar door de zorgverleners en zorgaanbieders zelf. Het zorgveld bepaalt zelf wat de minimum kwaliteit is en de inspectie controleert of iedereen zich hieraan houdt.

Aanvullend toetsingskader medicatieveiligheid

Veel calamiteiten in de verpleegzorg worden veroorzaakt door onzorgvuldigheden rondom medicatieverstrekking. Daarom gebruiken wij hier ook een toetsingskader medicatieveiligheid.

Met de normen in dit toetsingskader kunnen wij medicatieveiligheid thematisch onderzoeken. Zo zien wij of verbetermaatregelen na een calamiteit ook echt in de organisatie zijn vastgelegd.

We letten daarbij op de thema’s:

  • Betrokkenheid van de cliënt.
  • Deskundigheid van het personeel.
  • Sturen op kwaliteit en veiligheid op dit onderwerp.