Toezicht op de verpleeghuiszorg

Iedereen die verpleeghuiszorg ontvangt moet erop kunnen rekenen dat die zorg goed en veilig is. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet hierop toe via inspectiebezoeken, meldingen en onderzoek naar thema’s. Er zijn veel verschillende zorgaanbieders actief in de verpleeghuiszorg. Daarom houdt de inspectie graag toezicht op maat: We richten ons op de grootste risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de verpleeghuiszorg. Bijvoorbeeld bij nieuwe of zeer grote zorgaanbieders. 

Hier let de inspectie op

De inspectie ziet erop toe dat de mensen die verpleeghuiszorg ontvangen, goed en veilig is.
De zorg moet voldoen aan verschillende wetten en regels. En aan normen en richtlijnen die branche- en beroepsorganisaties hebben opgesteld (veldnormen). 

Om te controleren of de zorg hieraan voldoet, gebruiken inspecteurs bij een bezoek een toetsingskader. Hierin staan normen die gebaseerd zijn op wetten, regels, veldnormen en richtlijnen:

Toezicht op maat

In de verpleeghuiszorg zijn veel verschillende zorgaanbieders actief. De inspectie past het toezicht hierop aan, bijvoorbeeld bij:

Zeer grote zorgaanbieders

Bij zeer grote aanbieders in de verpleeghuiszorg werkt de inspectie met accounthouders. Dat zijn vaste inspecteurs die regelmatig contact hebben met de zorgaanbieder. De inspectie bepaalt per zorgaanbieder hoe zij toezicht houdt. Bijvoorbeeld door themabezoeken, aandacht voor meldingen of gesprekken met de raad van bestuur, raad van toezicht, zorgverleners of cliëntenraad. 

Nieuwe zorgaanbieders

Ook van nieuwe zorgaanbieders verwacht de inspectie dat zij voldoen aan wetten, regels en veldnormen. Nieuwe zorgaanbieders moeten zich melden bij het CIBG. Op die website staat ook de Kwaliteitscheck Wtza. Na het invullen van deze kwaliteitscheck weten nieuwe zorgaanbieders aan welke kwaliteitseisen zij voldoen. Ook weten zij dan op welke punten zij zich nog verder moeten ontwikkelen. Meer informatie hierover en over het toezicht op nieuwe zorgaanbieders leest u op: Nieuwe zorgaanbieders.

Zo ziet het toezicht eruit

De inspectie houdt op verschillende manieren toezicht op de verpleeghuiszorg: via inspectiebezoeken, meldingen en thematisch toezicht.

Inspectiebezoeken

Inspecteurs bezoeken elk jaar een groot aantal zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg.  We bezoeken locaties van aanbieders van verpleeghuiszorg wanneer we inschatten dat er mogelijk risico’s zijn voor de veiligheid en de kwaliteit van de zorg. Ook bezoekt de inspectie zorgaanbieders steekproefsgewijs.  Tijdens een inspectiebezoek gebruiken inspecteurs toetsingskaders. Meer informatie vindt u bij: Zo ziet een inspectiebezoek eruit.  

Meldingen in de verpleeghuiszorg

Zorgaanbieders zijn verplicht om bepaalde incidenten te melden bij de inspectie. Voor de inspectie zijn meldingen over gebeurtenissen waarbij iets mis is gegaan in de zorg een belangrijke bron van informatie. Voor zorgaanbieders zijn meldingen van incidenten een belangrijk hulpmiddel om te leren van wat er mis is gegaan. Zo verkleinen zij de kans dat dit nog een keer gebeurt.

Thematisch toezicht: aandacht voor speciale onderwerpen

De inspectie heeft regelmatig extra aandacht voor onderwerpen die belangrijk zijn in de verpleeghuiszorg. Bijvoorbeeld medicatieveiligheid, dwang in de zorg of digitale zorg (e-health). 
De vorm van thematisch toezicht verschilt. De inspectie kan bijvoorbeeld gegevens van zorgaanbieders verzamelen en bestuderen, gesprekken voeren met zorgprofessionals en themabezoeken aan zorgaanbieders brengen. De inspectie gebruikt bij themabezoeken soms specifieke toetsingskaders. Deze vindt u op de pagina Toetsingskaders verpleeghuiszorg.

Rapporten verpleeghuiszorg

Na een inspectiebezoek schrijft de inspectie een rapport. Daarin staat wat er goed gaat en wat zorgaanbieders moeten verbeteren. De IGJ publiceert deze rapporten op toezichtdocumenten.igj.nl

Als de zorg onvoldoende is

De inspectie kan een maatregel opleggen als zij oordeelt dat de zorg onvoldoende is. Lees verder over maatregelen die de inspectie kan nemen.
De informatie op deze pagina is bedoeld voor zorgprofessionals. Heeft u persoonlijk een klacht, melding of zorgen die u wilt bespreken? Dat kan via ons Landelijk Meldpunt Zorg.