Toezicht op de verpleeghuiszorg

Dagelijks zorgen 250.000 zorgverleners bij 700 zorgaanbieders voor 550.000 ouderen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft 35 inspecteurs om de ouderenzorg te controleren. Dat betekent dat de inspectie niet overal op bezoek kan gaan. Ze moet keuzes maken.

Daarom verzamelen wij van alle zorgaanbieders veel gegevens. Bijvoorbeeld klantervaringen, gegevens van eerdere bezoeken en meldingen die bij ons binnenkomen. Maar ook bedrijfsgegevens waaruit blijkt hoe het financieel gaat. Gaat het financieel slecht met een zorgaanbieder, dan gaat vaak de kwaliteit van zorg achteruit.

Vragenlijsten over de kwaliteit van verpleegzorg

Verpleeghuizen moeten ieder jaar gegevens aanleveren over de kwaliteit van de zorg. Het gaat om de gegevens van het voorgaande jaar. Dit is een van de eisen uit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut Nederland maakt deze informatie sinds 2017 openbaar, onder andere op Kiesbeter.nl.

Voorbeelden van vragen op deze lijst zijn:

  • Schrijven zorgmedewerkers in het cliëntdossier goed op welke zorg een cliënt nodig heeft?
  • Worden vrijheidsbeperkende maatregelen geëvalueerd?
  • Heeft een tandarts binnen 6 weken na opname de mondgezondheid van de bewoner gecontroleerd ?
  • Gebruikt een verpleeghuis klachten van cliënten of familie om de zorg te verbeteren?

De inspectie gebruikt deze informatie naast andere informatie zoals: het jaarverslag, ervaringen die patiënten hebben achtergelaten bij Zorgkaart Nederland , gemelde calamiteiten en eerdere inspectiebezoeken. Al deze bronnen bij elkaar gebruiken we om risico’s af te wegen in een verpleeghuis. Risco’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorg.  

Eigen onderzoek verpleeghuizen

Verpleeghuizen doen ook zelf onderzoek. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of medewerkers werken volgens de gemaakte afspraken, of dit goed gaat of beter kan. Ook doen instellingen zelf onderzoek naar incidenten. Deze onderzoeken delen ze vaak met de inspectie.

Keuze voor bezoek

De inspectie analyseert alle gegevens waar zij over beschikt en gaat op bezoek bij die instellingen die op papier het minst goed scoren. Dit heet risicogestuurd toezicht.

Wat als de zorg onvoldoende is?

De inspectie kan een maatregel opleggen als zij oordeelt dat de zorg onvoldoende is. Lees verder over maatregelen die de inspectie kan nemen.

Toezicht de komende jaren

Momenteel staan we aan het begin van een nieuwe fase: niet alleen de zorg moet van goede kwaliteit en veilig zijn, de cliënt en zijn wensen moeten daarbij centraal staan. De inspectie is bezig om deze persoonsgerichte zorg van de cliënt een plek te geven binnen haar toezicht. Dat betekent bijvoorbeeld dat verpleeghuizen luisteren naar wat cliënten nodig hebben en kijken naar hoe ze de zorg beleven.

Programma Waardigheid en Trots

Het programma Waardigheid en trots is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Taskforce ‘Waardigheid en Trots’. Verpleeghuizen gaan binnen dit programma aan de slag met de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Zij hebben een voorbeeldfunctie voor de langdurige zorg. Informatie vindt u op waardigheidentrots.nl.