Toezicht op de verpleeghuiszorg

Iedere dag zorgen 250.000 zorgverleners bij 700 zorgaanbieders voor 550.000 ouderen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft 65 inspecteurs om de ouderenzorg te controleren. Dit betekent dat de inspectie niet overal op bezoek kan gaan. Ze moet keuzes maken.

Daarom verzamelen wij van alle zorgaanbieders veel gegevens. Bijvoorbeeld klantervaringen, gegevens van eerdere bezoeken en meldingen die bij ons binnenkomen. Maar ook bedrijfsgegevens waaruit blijkt hoe het financieel gaat. Gaat het financieel slecht met een zorgaanbieder, dan gaat vaak de kwaliteit van zorg achteruit.

Vragenlijsten over de kwaliteit van verpleegzorg

Verpleeghuizen moeten ieder jaar gegevens opsturen over de kwaliteit van de zorg. Het gaat om de gegevens van het vorige jaar. Dit is een van de eisen uit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut Nederland maakt deze informatie  openbaar, onder andere op Kiesbeter.nl.

Voorbeelden van vragen op deze lijst zijn:

  • Schrijven zorgmedewerkers in het cliëntdossier goed op welke zorg een cliënt nodig heeft? 
  • Worden vrijheidsbeperkende maatregelen onderzocht en besproken? 
  • Heeft een tandarts binnen 6 weken na opname de mondgezondheid van de bewoner gecontroleerd? 
  • Gebruikt een verpleeghuis klachten van cliënten of familie om de zorg te verbeteren? 

De inspectie gebruikt deze informatie naast andere informatie zoals: 

  • Het jaarverslag. 
  • Ervaringen die patiënten hebben achtergelaten bij Zorgkaart Nederland.
  • Calamiteiten die zijn gemeld. 
  • Eerdere inspectiebezoeken. 

Al deze bronnen bij elkaar gebruiken we om risico’s af te wegen in een verpleeghuis. Dit zijn risico’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorg.  

Eigen onderzoek verpleeghuizen

Verpleeghuizen doen ook zelf onderzoek. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of medewerkers werken volgens de gemaakte afspraken, of dit goed gaat of beter kan. Ook doen instellingen zelf onderzoek naar incidenten. Deze onderzoeken delen ze vaak met de inspectie.

Keuze voor bezoek

De inspectie analyseert alle gegevens waar zij over beschikt en gaat op bezoek bij die instellingen die op papier het minst goed scoren. Dit heet risicogestuurd toezicht.

Als de zorg onvoldoende is

De inspectie kan een maatregel opleggen als zij oordeelt dat de zorg onvoldoende is. Lees verder over maatregelen die de inspectie kan nemen.

Programma Waardigheid en Trots

Het programma Waardigheid en trots is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Taskforce ‘Waardigheid en Trots’. Verpleeghuizen gaan binnen dit programma aan de slag met de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Zij hebben een voorbeeldfunctie voor de langdurige zorg. Informatie staat op de website waardigheidentrots.nl.

Toezicht op de verpleeghuiszorg in coronatijd