Publicaties - Verpleeghuiszorg

81 publicaties van Verpleeghuiszorg

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Toezicht op de geriatrische revalidatie zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en veldnormen. Om transparant te zijn over ...

Toetsingskader | 03-08-2022

Bevindingen pilotbezoeken geriatrische revalidatiezorg

In Nederland zijn 130 aanbieders van geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Deze revalidatiezorg is bedoeld voor kwetsbare ouderen. ...

Rapport | 03-08-2022

Leidraad continuïteit van zorg en jeugdhulp

Door verschillende ontwikkelingen binnen het zorgveld, zoals concentratie of afstoting van zorgtaken en oplopende wachtlijsten, ...

Richtlijn | 29-06-2022

Gedwongen zorg in 2021 in beeld

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en ...

Jaarverslag | 16-06-2022

Jaarverslag Nationaal Preventie Mechanisme 2020

De IGJ houdt toezicht op onvrijwillige zorg voor cliënten/patiënten in de geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg, ...

Jaarverslag | 31-03-2022

Dilemma: besmet zorgpersoneel toch aan het werk?

Voor de zorg en de jeugdhulp is de richtlijn van het RIVM duidelijk: besmette zorgverleners kunnen niet aan het werk. Voor mensen ...

Publicatie | 01-03-2022

Toezicht op Nieuwe Zorgaanbieders verpleging en verzorging

Dit toetsingskader richt zich op het toezicht op nieuwe zorgaanbieders. Het geldt voor zowel zorgaanbieders die zorg thuis ...

Toetsingskader | 11-02-2022

Brief NZa en IGJ - De zorg is paraat om fase 3 door corona te voorkomen

De inspectie heeft met de NZa in kaart gebracht welke voorbereidingen de ROAZ-regio’s – de regionale overleggen acute zorg - de ...

Brief | 09-02-2022

Factsheet: onderzoek chirurgische mondmaskers

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de wet- en regelgeving die geldt voor chirurgische mondmaskers. In deze ...

Publicatie | 07-01-2022 | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Terugkoppeling aangeleverde digitale overzichten bij IGJ

Zorgaanbieders die verplichte of onvrijwillige zorg verlenen aan cliënten op wie de Wet verplichte ggz (Wvggz) of de Wet zorg en ...

Publicatie | 23-12-2021