Samenwerken met vrijwilligers

Zorgaanbieders kiezen er steeds vaker voor om samen te werken met vrijwilligers. Vrijwilligers geven vanuit een zorgaanbieder zorg aan iemand met wie zij - bij de start van hun taken - nog geen persoonlijke band hebben. Daarbij maken zij geen aanspraak op betaling van loon. Wat is er vanuit de wet- en regelgeving mogelijk in de samenwerking? Wie is verantwoordelijk? En waar kan de inspectie op letten?