Samenwerken met mantelzorgers

Zorgverleners kiezen er steeds vaker voor om samen te werken met mantelzorgers. Wat is er vanuit de wet- en regelgeving mogelijk in deze samenwerking? Wie is verantwoordelijk? En waar kan de inspectie op letten?

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is langdurige en onbetaalde zorg voor een naaste die chronisch ziek is of een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking heeft. De zorg gaat verder dan de normale of gebruikelijke zorg die in redelijkheid verwacht mag worden van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten. Een mantelzorger geeft zorg aan iemand met wie een persoonlijke band bestaat die al bestond voordat de zorg begon. De zorg wordt vrijwillig gegeven.