Taakdelegatie

Zorgprofessionals kunnen andere medewerkers, stagiairs, vrijwilligers of mantelzorgers vragen om bepaalde taken waar zij verantwoordelijk voor zijn uit te voeren. Dit  noemen we taakdelegatie. De professionele zorgverlener blijft eindverantwoordelijk. Het overdragen van zorgtaken kan ruimte bieden in het anders organiseren van zorg.

Delegatie voorbehouden handelingen

Sommige taken of handelingen in de zorg zijn voorbehouden aan een beroepsgroep. Bijvoorbeeld een injectie zetten. Een arts mag injecties zetten, anderen mogen dat niet. Volgens de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) is het wel toegestaan om deze voorbehouden handelingen te delegeren. Dat betekent dat je als zorgverlener aan een ander mag vragen deze handelingen uit te voeren.

Verantwoordelijkheid

Let op: taakdelegatie is iets anders dan taakherschikking. Bij taakdelegatie blijft de zorgprofessional die haar taken overdraagt, meestal eindverantwoordelijk. Bij taakherschikking verschuift de eindverantwoordelijkheid naar degene die de taak overneemt.

Bij mantelzorgers die zorgtaken uitvoeren ligt dit anders: de mantelzorger is zelf verantwoordelijk voor de geboden zorg.

Voorwaarden bij taakdelegatie van voorbehouden handelingen

Bij de taakdelegatie van voorbehouden handelingen is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid en geldt een aantal voorwaarden. Zie hiervoor de brochure van VWS: Opdrachtregeling voorbehouden handelingen.

Overzicht van voorbehouden handelingen

Zie voor een totaaloverzicht van de voorbehouden handelingen in de wet BIG: Welke voorbehouden handelingen mag een zorgverlener uitvoeren?

Welke wetten zijn van toepassing?