Informatie voor gemeenten en Wmo toezichthouders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland. Dat doen we voor alle zorg, behalve de zorg voor volwassenen die geregeld en betaald wordt door gemeenten. Dit is de zorg op basis van de Wet Maatschappelijke Opvang (Wmo). Hoe het toezicht op de Wmo-zorg er uit ziet bepaalt de gemeente zelf.

Deze pagina is bedoeld voor gemeenten en voor gemeentelijke toezichthouders. We geven antwoord op de meest gestelde vragen, hebben op een rij gezet welke toetsingskaders wij zelf gebruiken en bieden gelegenheid contact met ons op te nemen. Ook zijn onze rapporten van de afgelopen jaren over hoe het gaat met het Wmo-toezicht in gemeenten op deze pagina te vinden.

Ben je op zoek naar meer algemene informatie over het Wmo-toezicht? Die informatie is te vinden via de site van de VNG

Taken IGJ

De IGJ houdt geen toezicht op de uitvoering van de Wmo-zorg. Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) heeft de IGJ 2 taken:

  1. De IGJ kan de Wmo-toezichthouders, als zij daarom vragen, advies geven over het toezicht.
  2. De IGJ maakt elk jaar voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een rapport over hoe het gaat met het Wmo-toezicht in gemeenten.

Meer informatie over de IGJ staat op de pagina Over ons.

Vraag en antwoord

Het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd heeft zoveel mogelijk vragen verzameld van gemeenten en gemeentelijke toezichthouders. Op deze vragen is een antwoord geformuleerd. Deze antwoorden worden naar de laatste stand van zaken bijgewerkt. Bekijk daar vragen en antwoorden over:

Uitgelichte vragen

Toetsingskaders IGJ

Een melding doen

Gemeenten en Wmo-toezichthouders moeten een calamiteit of geweld tijdens de zorg melden bij de inspectie. Daarvoor is onderstaand meldformulier.

Contact met de inspectie

Heb je als medewerker van een gemeente of gemeentelijke toezichthouder een vraag aan de Inspectie over het houden van toezicht. Of wil je overleggen over een situatie waar het Wmo-toezicht en het toezicht door de IGJ elkaar raken? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Hoe gaat het met het Wmo-toezicht?

Elk jaar doet de IGJ een onderzoek onder gemeenten en toezichthouders over hoe het gaat met het Wmo-toezicht. De rapporten van de afgelopen jaren vind je onderaan deze pagina.

Meer informatie

Ben je op zoek naar meer algemene informatie over het Wmo-toezicht? Die informatie is te vinden via de site van de VNG. Een deel van de informatie is hier te vinden: