Afwegingskader vertrouwen

Het afwegingskader vertrouwen geeft onze inspecteurs structuur en handvatten bij het gebruik van het begrip vertrouwen. Daarmee is het afwegingskader een aanvulling op de toezichtinstrumenten van de IGJ.

Afwegingskader vertrouwen

Inhoud

Theoretisch kader

Begrippenlijst