Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd - Overzicht

Het toezicht voert de inspectie uit aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Het toetsingskader is gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving, de kwaliteitskaders uit het veld en de richtlijnen van professionals voor verantwoorde jeugdhulp.

Het toetsingskader bestaat uit vijf thema’s: Uitvoering hulp, Veiligheid, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Bestuurlijke organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal criteria en verwachtingen. Er zijn sets met kernverwachtingen voor nieuwe toetreders in de jeugdhulp, Jeugdhulp zonder verblijf, Jeugdhulp met verblijf en Gesloten Jeugdhulp.

In deze specifieke toetsingskaders toetst de inspectie altijd als ondergrens het thema veiligheid, aangevuld met verwachtingen die ‘het hart’ van de jeugdhulp vullen: de positie van de cliënt, de uitvoering van de hulp en enkele verwachtingen die de inspectie op basis van haar speerpunten selecteert. Deze verwachtingen zijn de kernverwachtingen en kunnen aangevuld worden met andere verwachtingen uit het toetsingskader VHJ.